Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Titreşim ve Şok Testleri

Aşırı titreşimin malzemelere zarar verdiği uzun zamandan beri bilinen bir gerçektir. Bu açıdan hangi seviyede titreşimlerin, bu titreşimlere maruz kalan ürünlere, hangi seviyede zarar verdiğini belirlemek üzere gelişmiş laboratuvarlarda çeşitli test yöntemleri uygulanmaktadır.

Doğrudan titreşim ortamı simülasyon testi yöntemi, döngüsel yorulma gücü yasasını kullanarak hızlandırılmış test yöntemi, yorulma hasarı spektrumu kullanarak hızlandırılmış test yöntemi ve Kurtosis kontrolü kullanarak hızlandırılmış test yöntemi bunlardan birkaçıdır.

Bazı malzemeler, titreşim kaynaklı stresin bir sonucu olarak bir süre sonra aşınma ve yıpranmaya başlar. Malzemelerin gerçek zamanlı olarak test edilmesi tercih edilse de çoğu durumda, gerçek zamanlı testler maliyet ve zaman kısıtlamaları yüzünden mümkün olmaz. Bu nedenle testler için simülasyon yöntemleri tasarlanmıştır. Bu testlerde laboratuvar ortamında hizmet ömrü ortamına eşdeğer bir ortam yaratılır.

Hızlandırılmış titreşim testleri için bazı standartlar yayınlanmıştır ve demiryolu ve otomobil sektöründe uygulanmaktadır. Belli malzemelerin, yapı bileşenlerinin ve ürünlerin çeşitli titreşim yorulma eğrileri geliştirilmiş ve bu eğrilere dayanarak standartlar tasarlanmıştır.

Örneğin ASTM (Amerikan Malzeme Test Derneği) tarafından ASTM E 1049-85 Yorulma analizinde çevrim sayımı için standart uygulamalar standardı bunlardan biridir.

Bugün gelişmiş laboratuvarlarda titreşim ve şok testleri ve titreşim ömür testleri, otomotiv parçaları, elektronik ekipmanlar, ev cihazları ve küçük ve orta büyüklükte yapılar için gerçekleştirilmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan titreşim ve şok testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60068-2-6 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-6: Deneyler - Deney Fc: Titreşim (sinüs biçimli)

  • TS EN 60068-2-57 ... Deney Ff: Titreşim, zaman geçmişi ve sine-beat metodu

  • TS EN 60068-2-64 ... Deney Fh: Titreşim, geniş bant rastgele ve kılavuz

  • TS EN 60068-2-53 ... Birleştirilmiş iklim (sıcaklık/nem) ve dinamik (titreşim/şok) deneyleri

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında titreşim ve şok test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen titreşim ve şok test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.