Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

UV Dayanım Testleri

UV ışınımı, etkileşime girdiği madde tarafından emilir. Bu yüzden malzemelere sınırlı bir nüfuz etme derinliğine sahiptir. Aynı zamanda kırılganlaşma veya çatlaklar gibi malzeme yüzeyinde de zaman içinde hasar oluşturur. Bu durum makina ve ekipmanların mekanik stabilitesini önemli ölçüde etkiler. Bugün laboratuvar koşullarında, yıllarca maruz kalınan UV ışığının etkilerini simule etmek için farklı UV kaynakları kullanılmaktadır. Ancak malzemeye ve ele alınan probleme göre bu kaynakların dikkatle seçilmeleri gerekir.

Gıda maddelerinin raf ömürlerini tespit etmek amacı ile de hızlandırılmış yaşlandırma testleri uygulanmaktadır. Bu testlerde sıcaklık, nem ve ışık gibi çevresel koşulların, ürünün ömrünü ve bütünlüğünü nasıl etkileyeceği ortaya konmaktadır. UV yaşlandırma testleri sayesinde ambalajın bozulabilir bir ürünü ne derece koruyacağı belirlenmektedir. Gıda ambalaj malzemeleri yüksek sıcaklık ve nemden izolasyon sağlamalıdır ve içlerindeki gıda ürünleri bundan zarar görmemelidir.

Hızlandırılmış yaşlanma testleri, tıbbi cihaz üreticileri tarafından da kullanılmaktadır. Bu testlerde bir ürünün normal kullanım koşullarında faydalı ömrünü tahmin etmek açısından önemli veriler elde edilmektedir. Bu konuda esas alınan başlıca standart, ASTM (Amerikan Malzeme Test Derneği) tarafından geliştirilen ASTM F 1980 standardıdır.

UV yaşlandırma test yöntemleri, sıcaklık, nem, UV ışınlara maruziyet gibi etkilerin laboratuvar ortamında sonuçlarını belirlemek uygulanmaktadır. UV yaşlandırma test cihazları ile çevre koşulları simüle edilmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan UV yaşlandırma testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 11985 Optik - Gözle ilgili - Kontak lensler - UV ve görünür ışımaya maruz bırakarak yaşlandırma (in vitro metot)

  • TS EN 1903 Yapıştırıcılar - Plastik veya lastik, yer veya duvar kaplamaları için kullanılan yapıştırıcılara uygulanan deney metotları - Hızlandırılmış yaşlandırmadan sonra boyut değişimlerinin tayini

  • TS EN 1297 Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Çatı su yalıtımı için bitüm, plastik ve kauçuk levhalar - UV ışıması, yüksek sıcaklık ve su kombinasyonuna uzun süreli maruz bırakma ile suni yaşlandırma metotları

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında UV yaşlandırma test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen UV yaşlandırma test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.