Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

İnşaat Testleri

Bir binanın yapısı, sadece zemin, duvarlar ve bir temel değildir, bunlardan çok daha fazlasıdır. Binaların yapımında, uzun vadeli kullanımı sağlamak amacı ile, toprak ve çimento dahil olmak üzere birçok yapı malzemeleri kullanılmaktadır. İnşaat malzemeleri testleri, yapım çalışmalarının öncesinde olası sorunları belirlemek açısından yaşamsal bir süreçtir.

İnşaat testleri, yapının iş güvenliği ve çevre düzenlemeleri dahil olmak üzere, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olması bakımından da çok önemlidir. Bu testler, saha incelemeleri, laboratuvar testleri ve özel araştırmalar içeren kapsamlı hizmetlerdir.

İnşaat testleri, inşaat sırasında kullanılan yapısal malzemelerin gerekli kalite kriterlerini karşılamasını sağlamaktadır. Toprak, beton, duvar, asfalt, donatı çeliği, yapı çeliği ve çatı malzemeleri test edilerek bina yapımı ile ilgili riskler kontrol edilmektedir.

İnşaat sektöründe malzeme testi ifadesi, hemen hemen bütün inşaat malzemelerinin değerlendirmesini ifade etmektedir. Bu çalışmalar, toprak kalitesi ve bileşimi yanı sıra, yakındaki yapılar üzerindeki potansiyel etkiyi de içermektedir. Yapım çalışmaları ilerledikçe testler, beton, çelik, duvar ve ahşap ögelerinin testlerini de içermektedir.

Malzeme testleri, hataları düzeltmeye ve çalışanlara ve çevreye yönelik riskleri azaltmak için ileride ortaya çıkacak onarım veya yenileme çalışmalarından kaçınılmasına imkan sağlamaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen inşaat testleri başlıca şu çalışmaları kapsamaktadır: inşaat öncesi planlama ve tasarım geliştirme, zemin stabilizasyonu, beton, argera ve asfalt tasarımı, bina bütünlüğü kalite güvencesi, titreşim ve patlama izleme, eşik muayeneleri, yangına karşı değerlendirme, çatı ve su yalıtım danışmanlığı, çelik değerlendirmesi güçlendirilmesi, doğal afetler ile mücadele, tahribatsız muayene, inşaat sonrası denetimler ve özel denetimler.

Kısaca yasal düzenlemere uyum sağlamak, yapı güvenliği için uygun malzeme ve yöntemleri seçmek, ürün tasarımı veya iyileştirme spesifikasyonlarını değerlendirmek ve üretim süreçlerini doğrulamak için inşaat testleri önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında inşaat test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen inşaat test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.