Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Karbon 14 Metodu İle Yaş Testleri

Herhangi bir laboratuvar test yönteminde olduğu gibi, karbon 14 metodu ile yaş belirleme işlemi de, ilgili tüm değişkenler kontrol edilip anlaşıldığı sürece son derece güvenilir sonuçlar vermektedir. Sadece birkaç faktör karbon 14 metodunda test sonuçlarını etkiler, ancak bunların nesnel olarak kontrol edilmesi kolay değildir.

Bu yüzden genelde, tek bir teste güvenmek yerine nesneleri birden fazla yöntem kullanarak tarihlendirmek tercih edimektedir. Yani karbon 14 metodu, belli parametreler içinde güvenilirdir, ancak kesinlikle kusursuz değildir.

Bir kere bu yöntem, sadece bir zamanlar canlı olan maddelerde işe yarar ve sadece yaklaşık ölüm tarihini gösterir. Örneğin, çelik bir mızrak başı için bu yöntem pek işe yaramaz, ancak mızrak başının bağlı olduğu ahşap gövde üzerinde test yapıabilir. Ancak bu test bile sadece ahşabın yaşayan bir ağaçtan ne kadar süre önce kesildiğini gösterir.

Dolayısıyla mızrak başı sonradan daha önce kullanımış bir ahşap gövdeye tutturulmuşsa, bunu anlamak mümkün değildir. Bu yüzden arkeologlar bir nesnenin tarihlendirmesini yaparken, çevrede bulunan başka canlı kalıntılar üzerinde yapılan test sonuçlarını da dikkate almaktadır. Yani bir ölçüde varsayımlarla hareket edilmektedir.

Karbon 14, karbonun zayıf bir radyoaktif izotopudur. Uzmanlar bunu izotopik bir kronometre olarak kabul eder. Karbon 14 ile yaş tarihlemesi, canlı organizmalardan kaynaklanan karbon bazlı maddeler için kullanılan bir yöntemdir.

Testlerde madde içinde mevcut karbon 14 miktarı ölçülmekte ve uluslararası olarak kullanılan bir referans standardı ile karşılaştırılarak maddenin yaşı tahmin edilmektedir. Bu teknik yirminci yüzyılın en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan karbon 14 metodu ile yaş testlerinde, TS EN 16640 Biyolojik esaslı ürünler - Biyolojik esaslı karbon içeriği - Radyokarbon yöntemi kullanılarak biyolojik esaslı karbon içeriğinin tayini standardına uyulmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında karbon 14 metodu ile yaş test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen karbon 14 metodu ile yaş test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.