Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Kırtasiye Testleri

Okullarda ve ofislerde kullanılan kırtasiye ürünlerinin, ilgili kalite ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadıklarını belirlemek önemli bir konudur. Özellikle çocuklar kırtasiye maddelerine karşı savunmasız durumdadır. Fazla kurşun içeren boya kalemleri ve çizim aletleri küçük çocukların bunları ağzılarına almaları ve çiğnemeleri durumunda kimyasal tehlike oluşturmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından birçok kırtasiye ürünü için geçerli standartlar ve yasal düzenlemeler ile güvenlik ve uygunluk sağlamak için çok çeşitli kırtasiye testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testler başlıca şu şekilde gruplandırılmaktadır:

  • Yazı gereçleri (kalemler, kurşun kalemler, işaretleyiciler ve benzerleri)

  • Çizim aletleri (boya kalemleri, boyalar, kalemtraşlar, cetveller, silgiler ve benzerleri)

  • Kağıt ürünleri (kağıt, karton, kitap, defter, takvim ve benzerleri)

  • Masaüstü aksesuarları (makaslar, zımbalar, delik deliciler, kağıt kesiciler, yapıştırıcılar, bantlar ve benzerleri)

  • Posta ve paketleme malzemeleri (zarflar, plastikler ve benzerleri)

Yaşam standardının yükselmesi ile birlikte, insanlar çocuk sağlığı açısından ürünlerin kalitesine daha fazla önem vermektedir. Son yıllarda kurşun kalem, çalışma kitabı, yazı mürekkebi, plastik yazı çantası, kalem çantası, tahta kalemleri, zımba ve düzeltme sıvısı dahil olmak üzere çok sayıda kırtasiye standartları geliştirilmiştir. Ayrıca bu ürünler üzerindeki denetimler de artmıştır.

Çeşitli kırtasiye malzemeleri laboratuvar ortamında, ağırlık, haslık durumları, kirleticiler ve çekme dayanımı gibi testlere tabi tutulmaktadır. Bu testlerde her türlü krtasiye malzemesi için pratik uygunluk, kullanım özellikleri ve güvenlik kriterleri göz önünde bulundurulmkatadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kırtasiye testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS ISO 11540 Yazma ve işaretleme araçları - Boğulma riskini azaltmak için kapakların özellikleri

  • TS 12290 Boya kalemleri - Ahşap gövdeli

  • BS 7272 Yazma ve markalama araçları - Boğulma riskini azaltmak için son kapanışları için şartname

  • TS EN 71-1+A1 Oyuncak güvenliği - Bölüm 1: Mekanik ve fiziksel özellikler

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında kırtasiye test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen kırtasiye test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.