Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Malzeme Testleri

Malzeme testleri, genel olarak üretim süreçlerinin son adımdır. Oysa kalite, hem süreçlerin hem de malzemelerin bir sonucudur. Üretimde kullanılan malzemeler arızalı ise, son ürün de arızalı olabilir. Malzeme oluşturmada, malzemenin özelliklerini anlamak, üretim sonucunu doğrudan etkilemektedir.

Malzeme testleri, çeşitli nedenlerle yapılmaktadır. Test edilen malzemeler, prototipler veya ürün örnekleri hakkında geniş bilgi sağlamaktadır. Bu testler sırasında toplanan veriler ve test sonuçları, tasarımcılar, mühendisler, üretim yöneticileri ve çalışanlar için çok faydalı olmaktadır.

Malzeme testlerinin bu kadar önemli olmasının başlıca nedenleri şunlardır: yasal düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak, üretim için uygun malzeme ve yöntemler seçmek, ürün tasarımı ve iyileştirme spesifikasyonlarını değerlendirmek ve üretim süreçlerini doğrulamak.

Birçok ürün, ciddi hasar veya yaralanma ile sonuçlanabilecek kritik uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin hava taşıtlarının, köprülerin, motorlu araçların, nükleer reaktörlerin, askeri teçhizatın ve tıbbi cihazların güvenliğini sağlamada yaşamsal öneme sahip birçok bağlantı elemanları ve parçalar üretilmektedir.

Ayrıca tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan bir dizi yasal düzenleme çıkarılmıştır. Bu yasal düzenlemelerde, üreticiler tarafından karşılanması gereken uyumluluk kriterleri yer almaktadır. İşletmeler bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli testleri yaptırmak ve malzemelerin ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Üretimde kullanılan bir malzemenin kalitesi, üretim sürecinin güvenilirliği kadar önemlidir. Malzeme testleri, belli bir malzeme veya sürecin belli bir uygulama için uygun olup olmadığını belirlemek konusunda işletmelere destek olmaktadır.

Kısaca birçok endüstriyel uygulamada, malzemeleri belli bir standarda veya şartnameye göre belgelendirmek ya da kullanmadan önce gerekli kriterleri karşıladığını doğrulamak için malzeme testleri yapılmaktadır. Bu testler, malzemenin yapısı veya mekanik özellikleri hakkında bilgi veren yöntemleri de içermektedir. Ayrıca, malzemenin bileşimi veya temel içeriği doğrulanmış olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar malzeme testlerini yaparken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uymaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında malzeme test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen malzeme test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.