Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Oyuncak Testleri

Çocuk oyuncaklarında katı güvenlik ve kalite standartları belirlenmiştir ve hiçbir şekilde uyumsuzluğa yer yoktur. Uyum problemleri, potansiyel sağlık tehlikelerine ve bazı durumlarda ölümlere yol açabilmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2017 yılında piyasadan geri çağrılan oyuncakların yüzde 41’i boğulma tehlikesi yüzünden, yüzde 29’u tehlikeli kimyasal maddeler yüzünden, yüzde 11’i ise yaralanma olayları yüzünden olmuştur. Bu istatistikler, ithalatçı firmaların oyuncak güvenliği uygunluk standartlarına uymaları konusunda net bir tablo ortaya koymaktadır. Günümüzde, çocuk oyuncaklarının bu kadar katı güvenlik ve kalite standartlarına tabi olması bu nedenledir.

Üretici firmaların potansiyel felaketleri önlemek için oyuncak güvenliği konusunda EN71 güvenlik standartlarına uymaları gerekmektedir. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN71 Oyuncak güvenliği başlığı ile yayınlanmıştır. Bu konuda ayrıca Amerikan Malzeme Test Derneği (ASTM) tarafından, ASTM F963 Oyuncaklar için zorunlu gereksinimler standardı yayınlanmıştır. İşletmelerin bu standartlara uymaları ve çocuklar için en yüksek kalitede oyuncakları üretmeleri gerekmektedir.

EN71 standardı, Avrupa Birliği sınırları içinde satılan tüm oyuncaklara uygulanan bir Avrupa ürün güvenliği standardıdır. Bu standart aynı zamanda Avrupa Birliği CE işretleme direktifinin bir parçasını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek çocuk oyuncaklarının mutlaka CE işareti taşıması gerekmektedir. Bu işaret, bir oyuncağın Avrupa Birliği güvenlik düzenlemelerine uygun olduğunu ifade etmektedir.

EN71 standardı bir dizi alt standart içermektedir: EN71-1 Mekanik ve fiziksel özellikler, EN71-2 Alevlenebilirlik, EN71-3 Bazı elementlerin göçü, EN71-4 Kimya ve ilgili aktiviteler için deney setleri, EN71-5 Deney setlerinin dışındaki kimyasal oyuncaklar (setler), EN71-6 Yaş uyarı etiketlemesi için grafik sembol, EN71-7 Parmak boyutları, özellikler ve deney metotları, EN71-8 Evde kullanılan fiziksel etkinlik oyuncakları, EN71-9 Organik kimyasal bileşikler, özellikler, EN71-10 Organik kimyasal bileşikler, numune hazırlama ve özütleme, EN71-11 Organik kimyasal bileşikler, analiz yöntemleri, EN71-12 Nitrosamin ve nitrosatable maddeler, EN71-13 Kokulu masa oyunları, kozmetik kitler ve tat alma oyunları, EN71-14 Evlerde kullanılan tramplenler.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında oyuncak test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen oyuncak test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.