Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Petrol ve Doğalgaz Testleri

Yenilenemeyen kaynaklar, tüketimlerine eşit bir hızda doğal yollardan kolayca eksikliği tamamlanamayan kaynaklardır. Petrol, doğal gaz ve kömür gibi birçok fosil yakıt, yenilenemeyen kaynaklardır. Çünkü bu kaynakların kullanımları sürdürülebilir değildir ve kısa bir süre tükeneceklerdir. Bu kaynakların oluşumları milyonlarca yıl sürmüştür, ama motorlu araçların kullanılmaya başlandığı son yüzyıl içinde tükenme noktasına gelmiştir.

Yenilenemeyen kaynaklardan elde edilen yakıtlar, satın alınabilirlikleri ve yüksek enerji içerikleri yüzünden, dünyada üretilen enerjinin birincil kaynağıdır. Genellikle, yenilenemeyen kaynaklar, organik karbon maddelerdir. Bu maddeler milyonlarca yıllık bir süreçte toprağın derinliklerinde ısınma ve sıkışma neticesinde ham petrol ve doğal gaza dönüşmüşlerdir. Ham petrol ve doğal gaz daha sonra işlenerek benzin, dizel yakıt, ısıtma yağı ve propan gibi günlük yakıt formlarına dönüştürülmüştür.

Ancak son yıllarda fosil yakıtların yakılması ile çevreye zarar verildiği ve küresel ısınma ve iklim değişikliklerine katkı sağlandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle özel ve resmi kuruluşlar, bu kaynaklara dayanmayan alternatif enerji kaynakları geliştirmeye başlamışlardır.

İklim değişikliklerini önlemek bakımından ülkeler, karbondioksit emisyonlarını ve kirliliğini önemli ölçüde düşürecek vaatlerde bulunmaktadır. Bu yönde 1997 yılında, ilk uluslararası anlaşma olan Kyoto Protokolü kabul edilmiştir.

Fosil yakıtlar, olumsuz çevresel etkileri yanı sıra, yenilenemeyen kaynaklara da zarar vermektedir. Yenilenemeyen kaynaklar tükendikçe, bunları elde etme maliyeti de yükselmektedir. Sürdürülebilir enerjiye yumuşak bir geçiş için çalışmaların mümkün olduğunca erken başlaması gerekmektedir. Yenilenemeyen kaynakları kullanmanın alternatifi, güneş, rüzgar ve biyokütle gibi kaynaklardır.

Günümüzde gelişmiş laboratuvarlar tarafından çevreye olan zararlı etkilerinin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için petrol ve doğalgaz testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında petrol ve doğalgaz test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen petrol ve doğalgaz test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.