Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Sıvı Emme Kapasitesi - Hidrofilite Testi

Uzun süre kapalı bir ortamda çalışan kişilerin termal konfor durumlarının korunabilmesinde, sıcaklık, hava kalitesi ve bağıl nem gibi çalışma ortamının çevresel faktörleri yanı sıra giysi seçimi, yapılan fiziksel aktiviteler ve psikolojik etkenler gibi kişisel faktörler de etkili olmaktadır. Çevresel faktörler, binalarının ısı, havalandırma ve klima sistemlerine bağlı olarak değişmektedir. Bu sistemlerin yetersiz olduğu çalışma ortamlarında çalışanlar, termofizyolojik konforlarını uzun süre koruyamazlar.

Giysi konforu dendiği zaman çalışanların, giysi ve dış çevre koşulları arasındaki etkileşimler bakımından kendisini rahat hissetmesi ifade edilmektedir. Vücut sıcaklığının belli bir aralıkta tutulması ile çalışanlar konforlu olabilirler. Çevre koşullarının değişimine, yapılan fiziksel aktivitelere ve çalışanın psikolojik drumuna bağlı olarak vücut tarafından üretilen fazla ısının vücuttan atılabilmesi gerekmektedir. İnsan vücudu terleme ile sıcaklığını dengede tutmaya çalışır. İşte bu noktada terin yarattığı nem ve ıslaklık problem olmaya başlar. Terin de vücuttan giysiler yoluyla uzaklaştırılması gerekir.

Çalışma ortamları sıcak ve nemli ise, yapılan iş stresli ise veya çalışanlar sürekli hareket halinde olmak zorunda ise, vücut sıcaklıkları ve terlemelerdeki artış, çalışanların termofizyolojik konforunu olumsuz etkiler. Bu durum ister istemez dikkat kayıpları ve mental performansta düşmeler gibi verimliliği etkileyen olumsuzluklara neden olur.

Giysilerin üretildiği kumaşların ısı, su buharı ve sıvı nem transfer özellikleri bu nedenle önemli olmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen hidrofilite testleri bu nedenle önemli olmaktadır. Bu testlerde kumaşların sıvı emiş süresi, sıvı emme kapasitesi ve sıvı esneklik oranı tespit edilmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan sıvı emme kapasitesi - hidrofilite testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında sıvı emme kapasitesi - hidrofilite test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen sıvı emme kapasitesi - hidrofilite test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.