Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Tıbbi Cihaz Testleri

Düzenli bakımlarının yapılması dışında, tıbbi cihazların düzgün, güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacı ile düzenli olarak test edilmesi gerekmektedir. Sağlık sektöründe, tıbbi cihaz ve ekipmanlar, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde üretilmektedir. Örneğin Ulusal Yangın Koruma Birliği tarafından yayınlanan NFPA 99 standardı, yangın, patlama ve elektrik tehlikelerini en aza indirmek için sağlık tesislerinde risk temelinde kriterler belirlemektedir.

Tıbbi cihazlar, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Hastalara güvenli ve etkili sağlık hizmetleri sunmak bakımından tıbbi cihaz üreten firmalar, bu cihazların kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için doğrulama uygulamaları yanı sıra testlerini de takip etmek zorundadır. Tıbbi cihazlar ve ekipmanlar, çok sayıda yasal düzenlemeye tabidir. Son kullanıcılar bu cihazlardan olağanüstü performans, etkinlik ve güvenlik beklemektedir.

Üretici firmalar tıbbi cihazların testleri için strateji belirlemek ve bu cihazların daha iyi performans ve etkinliği için uyumluluk süreçleri hazırlamak zorundadır. Daha iyi bir test kapsamı için tıbbi cihazların her işlevselliği, tasarım aşamasından itibaren test edilmelidir. Aksi halde ileride ortaya çıkacak problemleri çözümlemek, daha fazla emek, zaman ve maliyet gerektirmektedir.

Etkili bir tıbbi cihaz test stratejisi, bileşen özellikleri, üretim süreci ve cihazın diğer kritik fonksiyonel özelliklerine dayanan birkaç test gereksinimi gerektirir. Test gereksinimleri, her test için kurulum koşullarını, eylemleri ve beklenen yanıt kısıtlamalarını tanımlar. Bu gereksinimler, üretim sürecinin farklı aşamalarında, bileşen seçiminden tıbbi cihazın nihai montajına kadar her aşamada farklı parametrelere sahiptir.

En yüksek standartlarda test yapmak için tıbbi cihazların katı elektronik testlerden geçmesi gerekmektedir. Günümüzde tıbbi cihazların birçoğunda mikroişlemci kullanılmaktadır. Bu yüzden tıbbi cihaz testleri bir mikroişlemci testi ile başlar. Ayrıca testlerde test otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler bir bilgisayar ve test sürecini kontrol etmek için kullanılan bir yazılımdan oluşmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında tıbbi cihaz test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen tıbbi cihaz test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.