Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Xenon - Ksenon Ark Yaşlandırma Testleri

Xenon/ksenon ark yaşlandırma testleri, yüzey işlemlerinde, kaplamalarda ve polimerlerde iç ve dış mekan güneş ışığını simüle etmek için gerçekleştirilen testlerdir. Bu testleri yapmak için kullanılan ekipmanlara weatherometers (hava-ölçer) denmektedir. Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından bu testlerde kullanılmak üzere ASTM G155 standardı geliştirilmiştir (metalik olmayan malzemelerin maruz kalması için xenon ark ışık aparatı çalıştırma standardı).

Xenon ark ışık cihazı, güneş ışığı, nem ve sıcaklığın etkilerini laboratuvar ortamında, son kullanım koşulları ile ilişkili özellik değişimlerini tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu test cihazı ile atmosferik kirlilik, biyolojik saldırı ve tuzlu suya maruz kalma gibi hava olaylarının neden olduğu bozulma durumları simüle edilmektedir. Yani malzemeler doğal ortamda güneş ışığına maruz kaldığı zaman veya yağmur ve çiğ olarak neme maruz kaldığı zaman ortaya çıkan etkileri xenon ark cihazı yaratmaktadır.

Uzun test süreleri hem yüksek maliyetli olduğu hem de gelişmeleri geciktirdiği için, günümüzde doğal ortamı simüle edebilen kısa test prosedürleri daha çok tercih edilmektedir. Bu şekilde işletmeler daha çabuk sonuç almakta ve işletmelere özel olarak tasarlanan ayrışma döngüleri ile daha erken tespit yöntemleri sunulmaktadır.

Xenon ark cihazları ile dış hava koşulları birebir simüle edilebilmektedir. Bu şekilde işletmelerin taleplerine göre standartlaştırılmış testler ve ayrışma döngülerine sahip özel testler uygulanmaktadır.

Laboratuvarlarda gerçekleştirilen xenon/ksenon ark yaşlandırma testlerinde, başlıca şu standartlar dikkate alınmaktadır:

  • TS EN ISO 4892-2 Plastikler - Laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları - Bölüm 2: Ksenon ark lambası

  • TS 4460 EN ISO 105-B04 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm B04: Yapay hava şartlarına karşı renk haslığı ksenon ark lambası ile soldurma deneyi

  • TS EN ISO 16474-2 Boyalar ve vernikler - Laboratuvar ışık kaynağına maruz bırakma metodu - Bölüm 2: Ksenon-ark lambası

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında xenon/ksenon yaşlandırma test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen xenon/ksenon yaşlandırma test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.