Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Spesifik Testler

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

Yangına dayanım, bir yapı elemanının, gerekli olan fonksiyonunu, bütünlüğünü ve ısı yalıtımını koruyabilmesi ile ilgili mukavemet gücüdür. Hiçbir yapı malzemesi gerçekten yanmaz değildir. Ancak iyi inşa edilmiş binalarda, nispeten yangına dayanıklı malzemeler kullanılarak bazı trajik olayların yaşanması önlenebilmektedir.

Bir yangında alevlerin yangına dayanıklı malzemeleri etkilemesi daha uzun süre almaktadır. Burada kilit nokta, yangının daha yavaş etkili olacağı bir bina inşa etmektir. Bu şekilde insanlara yeterli kaçış süresi verilmiş olmaktadır. Bu nedenle pratikte yapı malzemeleri, etkilenme derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan TS EN 13501 standardı, yapı mamulleri ve yapı elemanlarının, yangın sınıflandırmasını düzenlemektedir. Buna göre:

  • Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

  • Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

  • Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri)

  • Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde yapılan yangına direnç deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

  • Bölüm 5: Çatıların dış yangınlara maruz bırakılması deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

  • Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

Günümüzde tekonolojinin imkanları da kullanılarak, yangına dayanıklı cam pencereler, yangına dayanıklı beton ve yangına dayanıklı tuğla üretilmektedir. Yangından korunma sistemleri, bir ticari tesis, hastane veya eğitim tesisi olmasına bakılmaksızın her binanın güvenlik planlamasında önemli bir bileşendir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan yangına dayanım ve tepki testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında yangına dayanım ve tepki test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen yangına dayanım ve tepki test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.