Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Atık Testleri

Çeşitli sektörlerdeki işletmeler eğer hangi tür tehlikeli malzemelere sahip olduklarından emin değillerse, mutlaka tehlikeli atık testlerini yaptırmak zorundadır. Atıklar yanlış etiketleme, yanlış depolama veya başka bir faktörden kaynaklanıyor olabilir. Ancak işletmeler çoğu zaman ne tür atıklarla uğraştıkları konusunda her zaman bilinçli olmamaktadır. Gelişmiş laboratuvarlar tarafından birçok tehlikeli atık testleri yapılmaktadır.

Örneğin toksisite karakteristiği süzme prosedürü (TCLP) bunlardan biridir. Bu kimyasal analiz yöntemi, herhangi bir atığın karakteristik olarak tehlikeli olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem bir toprak numunesi ekstraksiyon yöntemidir. En yaygın tehlikeli atık testlerinden biridir.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), bilimsel olarak TCLP yönteminin, sıvı, katı ve çok fazlı atıklarda bulunan organik ve inorganik analitlerin hareketliliğini belirlemek için kullanıldığını açıklamıştır. Bu test yönteminde, test edilen atıklar eğer belirlenen bileşiklerin biri veya birkaçı için testi geçemezse, bu atıklar tehlikeli olarak kabul edilmektedir.

Tehlikeli atık testlerinden bir diğeri yanıcılık (parlama noktası) testidir. Bir atığın parlama noktası, bir ateşleme kaynağı karşısında buharlarının tutuşacağı en düşük sıcaklıktır. Bu test genelde yanıcı sıvı atıkları ayırmak için kullanılmaktadır.

Bir başka tehlikeli atık testi, poliklorlanmış bifeniller (PCB’ler) testidir. Bu kimyasallar karbon, hidrojen ve klor atomlarından oluşan ve insan yapımı organik kimyasallardır. 1979 yılında yasaklanana kadar PCB’ler yağ bazlı boyalar, yapıştırıcılar ve bantlar, ısı yalıtım malzemeleri, kablo yalıtımı ve zemin kaplamalarında kullanılmıştır.

Araç akülerinden çıkan sülfürik asit gibi aşındırıcı malzemeler en yaygın tehlikeli atıklar arasındadır. Çevre Koruma Ajansı (EPA), sıvı ve sulu aşındırıcı tehlikeli atıkları tanımlamak pH testi önermektedir. Tanımlanamayan sıvılar için, pH testleri kesinlikle çok önemlidir.

Tehlikeli atık testleri ile ilgili basit gerçek, kesinlikle gerekli olmalarıdır. İşletmede bilinmeyen bir malzeme varsa, test yaptırılması zorunludur. Tehlikeli atıkların depolanması, taşınması, nakliyesi ve yok edilmesini içeren birçok yasal düzenleme çıkarılmıştır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında atık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen atık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.