Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Boyut Kontrol Testleri

Boyutsal kontrol yöntemi, tasarlanmış mesafeler ve açılar oluşturarak iki nokta arasındaki mesafeyi ve alanı belirlemek için doğru ölçümlemelerin yapıldığı bir tekniktir. Bu tür kontrol testleri birçok sektörde üretim tesislerinde yıllardır kullanılmaktadır.

Boyut kontrol testlerinin en yaygın yapıldığı alanlar endüstriyel ölçümler, üç boyutlu modellemeler, boru birleştirme işleri, topografik araştırmalar, madencilik çalışmaları, hizalama işleri, yapısal çelik işleri, sondaj kulesi hizalamaları, üretim çalışmaları, gemi onarımı ve inşaatı ve lazer tarama işleridir.

Boyutsal kontrol, doğru boyutsal değerlere sahip olma işlemi olarak tanımlanabilir. Bu işlemde daha önceden belirlenmiş bir referans ölçütüne dayanılmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan boyut kontrol testlerinde elde edilen veriler işletmelerin tercih ettiği bir formata dönüştürülerek, hızlı ve kolay veri değerlendirme ve problem çözme imkanı sunulmaktadır.

Medikal cihazlar sektöründe de boyut kontrol testleri yapılmaktadır. Fiziksel testler arasında gerçekleştirilen boyut kontrol testlerinde, teşhis ve tedavi işlemlerinde kullanılan bütün medikal cihazların doğru ölçüm, test ve analiz hizmeti verebilmesi, sonuçların güvenilir olması, bu cihazların boyutların hassas olarak belirlenmiş olmasına bağlıdır.

Boyutsal kontrol yöntemi geleneksel araştırma ekipmanlarının ve ilkelerinin uygulanmasına dayanan bir uzman araştırma tekniği olarak görülür. Ancak cihazlar, ekipmanlar, borular ve monte edilmiş modüller gibi endüstriyel donanımlara da uygulanmaktadır. Özellikle üretim sektöründe bu testlerden amaçlanan, gereksiz bir yeniden işleme olmadan, her şeyin ilk defada uymasını sağlamaktır.

Bu şekilde ögeleri doğru bir şekilde ölçmek ve fazladan yapılacak işçilik maliyetlerinin önüne geçmektir. Yani boyutsal kontroller yapıldığında, her şey ilk kez kullanıma uygundur ve herhangi bir yeniden işleme veya düzeltme ihtiyacı en aza inder. Ayrıca doğru montaj, işletmelerde stresi azaltır ve bakım maliyetlerini düşürür.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan boyut kontrol testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında boyut kontrol test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen boyut kontrol test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.