Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Çevre Uygunluk Testleri

Çevresel uygunluk dendiği zaman, çevre ile ilgili yasal düzenlemelere, standartlara ve benzer koşullara uymak ifade edilmektedir. Son yıllarda, çevresel endişeler küresel anlamda artmaktadır ve bu yöndeki düzenlemelerin sayısı ve kapsamında önemli bir artış olmuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün işletmelerin, çeşitli çevre kuruluşlarının ve resmi kuruluşların belirlediği birçok kural ve düzenlemelere uymaları gerekmektedir.

Çevresel uygunluk kısaca, resmi çevresel gereklilikleri yerine getirmek demektir. Yani uygunluk, birşeyi doğru yapmak ve gereklilikleri yerine getirmektir. Uyumluluk, yapılması gereken her şeyi, tamamen ve doğru şekilde yapmak demektir.

Çevre standartlarının sayısı son zamanlarda artmıştır. Bu durum toplumda var olan endişeyi ve öncelikleri yansıtması açısından önemlidir. Çevresel düzenlemeler çerçevesinde hiçbir işletmenin, doğal çevreye zarar vermeye, ekolojik dengeyi bozmaya, doğal kaynakları bilinçsizce tüketmeye ve küresel iklim değişiklikleri yaratmaya hakkı yoktur. İşletmeler üretimleri sırasında doğaya zarar vermemek ve çevreyi kirletmemek zorundadır. Çevresel uyum bu nedenle çok önemlidir.

Çevresel uyum, faaliyet gösterilen bölgeye göre değişebilir. Bu nedenle işletmelerin bilinçli olması ve neyin gerekli olduğunu bilmesi gerekmektedir. Özellikle, doğal kaynaklardan kazanç sağlayan işletmeler, sıkı çevre yasalarına tabidir. Madencilik faaliyetleri, petrol faaliyetleri ve jeotermal faaliyetler gibi alanlar, çok sıkı çevre yasalarına tabidir

Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yeryüzünün biyolojik çeşitliliğini korumaya ve çeçeveyi düzenlemeye yöneliktir. Bu düzenlemeler şüpheli veya tanımlanmış uygunsuzluk durumlarını belirlemeye ve faaliyetleri denetlemeye yönelik çok çeşitli uygulama mekanizmaları içermektedir. Uyumun sağlanmasına yönelik bu mekanizmalar, duruma göre bir takım yaptırımlar içermektedir.

Kısaca çevre uygunluk, işletmelerin çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere, kriterlere ve standartlara uyduğu bir durumu ifade etmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan çevre uygunluk testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında çevre uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen çevre uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.