Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Düşürme Testleri

Düşürme testleri, standart koşullar altında düşürüldüğü zaman veya üzerine belli bir yükseklikten belli bir ağırlık düşürüldüğü zaman bir nesnenin dayanma gücünün belirlendiği testlerdir. Bu testler bir ürünün yapısal bütünlüğünü tespit etmek için tasarlanmış testlerdir.

Düşme testleri ile test edilen şey, düşürülen nesne veya üzerine bir nesnenin düşürülüğü yüzey veya nesne olabilir. Genel olarak önceden tanımlanmış bir yükseklikten ikinci bir nesneye veya yüzeye bırakılan bir nesnenin incelenmesini kapsamaktadır.

Eğer yüksekten bırakılan nesne test edilen ürün ise, belli bir fiziksel etkiye dayanma kabiliyeti, belli bir yükseklikten çimento gibi standart bir sert yüzeye bırakarak ölçülmektedir. Örneğin kimyasal kaplar gibi taşınabilir tehlikelerin güvenliğini sağlamak için bu tür düşürme testleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ama üzerine düşen yüzey test edilecekse, belli bir darbe gücüne dayanma kabiliyeti, standart bir miktarda ağırlık ve kütle üzerine belli bir yükseklikten düşürülerek ölçülmektedir. Örneğin düşmeye karşı koruma sistemlerinin etkinliğini sağlamak ve düşme tehlikesi oluşturabilecek yüzeyleri tespit etmek için bu tür düşürme testleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

İş güvenliğini sağlama bakımından ürünün düşmeye karşı koruma etkinliğini göstermek için üretici firmalar tarafından düşürme testleri sık kullanılmaktadır. Örneğin güvenlik ağları, belli bir yükseklikten düşen standart nesnelerin (bir kum torbası gibi) ağırlığına dayanabileceklerini kanıtlamak için düşürme tetleri uygulanmaktadır. Bu örnekte düşürme testi, bir çalışanın ağa düşmesi durumunda etkisini belirlemek için tasarlanmıştır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan düşürme testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 6718 EN 27965-1 Ambalajlama – Torbalar - Düşürme deneyi - Bölüm 1: Kağıt torbalar

  • TS EN ISO 7965-2 Torbalar - Düşürme deneyi - Bölüm 2: Termoplastik filmden yapılmış torbalar

  • TS EN ISO 6272 Boyalar ve vernikler - Hızlı şekil bozulması (darbeye direnç) deneyleri

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında düşürme test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen düşürme test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.