Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Emisyon Testleri

Konutlar ve endüstriyel tesisler tarafından atmosfere deşarj edilen gürültü, ısı ve radyasyon dahil her türlü kirlenmeye emisyon denmektedir. Havaya bırakılan ağır metaller, baca gazları (karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt dioksit, çeşitli azotoksitler), partikül maddeler, dioksin furan, formaldehit, hidrojen sülfür, nitrik asit, poliaromatik hidrokarbon (PAH’lar), siyanür, sülfürik, toplam organik karbon (TOC) ve uçucu organik bileşikler (VOC) hava kirliliğine neden olmaktadır.

Örneğin araç motorları emisyon yaymaktadır ve emisyon miktarları yasal düzenlemeler ve standartlar ile sınırlandırılmıştır. Dünyadaki hava kirliliğinin önemli bir miktarı, motorlu araçlardan kaynaklanmaktadır.

Küresel olarak, bakteriyel, volkanik etki ve yıldırımlar yoluyla doğal olarak üretilen azot oksit miktarı, insan yapımı emisyonlardan çok daha fazladır. İnsan kaynaklı emisyonlar temel olarak fosil yakıtlar kullanılması yüzünden olmaktadır (özellikle enerji üretimi sırasında ve motorlu araçlarda kullanılan fosil yakıtlar yüzünden).

En önemli kükürt dioksit kaynakları fosil yakıtlar kullanılması, çöpün yakılması ve odun hamurunun kağıda dönüştürülmesi işlemleridir. Yıllık küresel kükürt dioksit emisyonunun yüzde 50’sini kömür yakma oluşturmaktadır.

Yakıt verimli bir şekilde kullanıldığı zaman ana yan ürünler olarak karbondioksit ve su oluşmaktadır. Ancak oksijenin sınırlı olması durumunda eksik yanma olur ve karbon monoksit salgılanır. Örneğin boşta çalışan ve yavaş hareket eden araçlar karbon monoksit yayar. Aslında karbon monoksit emisyonlarının dörtte üçü karayolu araçlarından kaynaklanmaktadır.

Havayı kirleten partikül maddeler de çok farklı kaynaklardan yayılmaktadır. Ancak en büyük kaynaklar yine karayolu araçları ve endüstriyel yakma tesisleri ve prosesleridir.

Hidrokarbonlar, benzinin buharlaşması ile, eksik yanma ile, dağıtım sistemlerinden doğal gaz sızıntısı ile ve endüstriyel işlemlerde kullanılan çözücülerin buharlaşması ile yayılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan emisyon testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında emisyon test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen emisyon test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.