Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Hava Akış Testleri

Hava akış testleri, bir bileşen veya ürün içinden geçen havanın hareketinin ölçülmesi veya bir fan gibi havada hareket eden bir cihazın performans özelliklerinin ölçülmesi için uygulanan testlerdir.

Havanın karmaşık bir elektronik ürün içinden veya basit bir kanaldan geçmesi, serbest alandaki hava akışına kıyasla daha sınırlandırılmış durumdadır. Hava akışının bu şekilde karşılaştığı dirence hava akımı empedansı denmektedir.

Laboratuvar ortamında, kalibre edilmiş bir hava akımı test odası kullanılarak ve ürünün giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkı ölçülerek bu empedans değeri tespit edilmektedir. Hava miktarı arttıkça empedans artar. Laboratuvar ortamında aynı zamanda hava akımı performansı da ölçülmektedir.

Örneğin bir fan serbest bir alanda çalıştırıldığı zaman, hava akışı performansı yüksektir. Hava akış empedansı yükseldikçe hava akış miktarı düşer. Genel olarak ürün empedansı eğrisinin fan performans eğrisi ile kesiştiği nokta, ideal hava akışı çalışma noktasıdır.

Hava akış test sonuçları, ürün boyutunu ve gürültüyü en aza indirmek ve ürün soğutmasını optimize etmek açısından üretici firmalara yol gösterici niteliktedir.

Diğer yandan temiz odalar için hava akış hızının belirlenmesi, hava debisi hızı ve değişim sayılarının hesaplanması önemli bir konudur. TS EN ISO 14644-3 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 3: Deney metotları standardı bu test kriterlerini düzenlemektedir. Temiz oda sınıfına uygun kalite ve miktarda hava sağlandığının kontrolü için özel cihazlarla ölçümler ve hesaplamalar yapılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan hava akış testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır. Örneğin EN 13779 standardı bunlardan biridir (Havalandırma - Konut amaçlı olmayan - Havalandırma ve oda iklimlendirmesi sistemleri için performans özellikleri standardı.)

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında hava akış test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen hava akış test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.