Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Hava Kalitesi Testleri

Hava kalitesi, ortamdaki havanın durumunu ifade eder. İyi hava kalitesi dendiği zaman, havanın temiz, berrak ve toz ve duman gibi kirleticilerden arındırılmış olduğunu ifade eder. Hava kalitesi, çeşitli kirlilik göstergelerinin değerlendirilmesi ile belirlenir. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve doğal kaynaklar için yaşam dengesini korumak için iyi hava kalitesi gerekmektedir. Ancak havadaki kirlilik yüksek konsantrasyonlara çıktığı zaman insan sağlığı, bitkiler, hayvanlar ve doğal kaynaklar tehdit altında demektir.

Kötü hava kalitesi insan sağlığını doğal çevreyi etkileyebilir ve zarar verebilir. Hava kalitesini olumsuz etkileyen doğal kaynaklar, volkanik patlamalar, kuvvetli rüzgarlar ve tozlar olmaktadır. İnsan yapımı kaynaklar ise taşıtlardan kaynaklanan kirlilik, endüstrilerden çıkan zehirli gazlar, kömürle çalışan santraller ve atık depolama alanlarıdır.

Bu her iki kaynak da genel hava kalitesini ciddi şekilde etkilemekte ve insanlar için ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kısaca hava kalitesi, hem doğal hem de insan kaynaklı çeşitli kaynaklardan gelen emisyonlar dahil olmak üzere bir dizi faktörün bir sonucudur.

Hava kalitesinin düşmesinde üç temel faktör bulunmaktadır: kirleticilerin miktarı, atmosfere salınım hızları ve bir alanda ne kadar süreyle kaldırkları. Hava kalitesi, başlıca enerji santralleri, üretim tesisleri, motorlu makinalar, kamyon, otobüs, uçak ve araba gibi motorlu araçlar ve volkanik püskürmeler sonucu bozulmaktadır.

Bu kaynaklardan havaya, sülfür dioksit, partikül maddeler, hidrokarbonlar ve uçucu organik bileşikler (VOC), kurşun, karbon dioksit, karbon monoksit, azot oksitler ve duman gibi çok çeşitli kirletici maddeler yayılmaktadır. Bunlar gözle görülür şekilde hava kalitesini düşürmektedir.

Bu hava kirleticilerinin çoğu gaz durumundadır, ancak bir kısmı toz, duman veya kurum gibi çok küçük katı taneciklerdir. Hava kirliliği aynı zamanda iç ortam havasını da etkileyebilir.

İyi hava akışına sahip bölgelerde hava kirleticileri hava ile karışır ve hızlı bir şekilde dağılır. Ancak bazı bölgelerde hafif rüzgarlar veya dağlar gibi oluşumlar kirleticileri uzaklaştıramaz ve bunlar havada kalabilir. Bu durumda olduğunda, kirlilik konsantrasyonları hızla artabilir.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında hava kalitesi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen hava kalitesi test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.