Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Hava Mikrobiyolojisi Testleri

Hava mikrobiyolojisi bilimi, atmosferik havada bakteri, mantar ve virüsleri kapsayan mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Çevresel mikrobiyolojinin alt disiplini olarak kabul edilmektedir. Kısaca havada asılı kalan canlı organizmaları incelemektedir.

Havada asılı mikroplar, biyoerosoller olarak adlandırılır. Atmosferik mikroorganizmaların önemli bir kısmı okyanuslarda ve toprakta bulunmaktadır. Buna rağmen sayıları atmosferi etkileyebilecek kadar fazladır.

Bu canlılar rüzgar ve yağışlar yardımı ile çok uzun mesafelere kadar taşınmaktadır. Bu aerosoller ekolojik olarak önemlidir, çünkü insanlar, hayvanlar ve bitkilerde hastalık yaratma riskleri yüksektir.

Atmosferde virüsler, bakteriler, mantarlar, mayalar ve protozoanlar dahil olmak üzere birçok mikroorganizma bulunmaktadır. Bunların atmosferde hayatta kalabilmeleri için, sıcaklık, gazlar ve nem dahil olmak bazı iklim özelliklerine adapte olmaları önemlidir.

Mikropların birçoğu zorlu hava koşullarında hayatta kalabilmekte, hatta aşırı iklim koşullarına dayanabilmektedir. Bu mikroorganizmaların çoğu, spesifik ve yaygın olarak bilinen hastalıklara neden olmaktadır.

Örneğin çevresel strese dayanabilen bakteriyel mikroorganizmalardan biri Bacillus Anthracis’dir. Bu bakteri, aşırı dirençli bir bakteridir ve yüksek sıcaklıklara, kimyasal kontaminasyona ve düşük beslenme ortamlarına dayanabilir. İnsanlarda ciddi solunum yolu hastalığına neden olur.

Çevresel streslere karşı koyan bir başka mikroorganizma, havadaki bulunan bir mantar türü olan Aspergillus Fumigatus’tur. Bu mantar değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilir ve kitle enfeksiyonu yapabilir.

Havada bulunan bakteriler, mantarlar, virüsler, mayalar ve protozoanlar, insanlarda solunum rahatsızlıklarının başlıca nedenidir. Alerjilere, astıma ve solunum yollarında enfeksiyonlarına neden olan başlıca sebeplerdir. Havadaki mantar sporları aynı zamanda bitki sağlığı için de tehlikelidir. Hava mikrobiyolojisi testleri, insanların solunum yolu hastalıklarını önlemek ve bitki hastalıklarının nedenlerini bulmak bakımından önemlidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan hava mikrobiyolojisi testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında hava mikrobiyolojisi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen hava mikrobiyolojisi test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.