Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

İmisyon Testleri

İmisyon ölçümleri, işletmelerin koku ve mikro kirleticiler dahil olmak üzere havadan kaynaklanan imisyonları ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek için yasal düzenlemelere uymalarını sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Bu testler, işletmelerin çevre onay kriterlerine uymalarına destek olmaktadır.

Hava imisyonları yasal düzenlemeler ve çevre onayı ile ilgili düzenlemelere tabidir. Çevresel onay derken, egzoz, hava imisyonları ve havadaki kokunun ölçülmesi ve azaltılması yönünde gereklilikler kasdedilmektedir. Bir işletme eğer bu gereksinimlere uymuyorsa, bir takım yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. İmisyon ölçümleri, kurumsal çevre politikalarında önemli bir parametre oluşturmaktadır.

Gereksinimler, üretim faaliyetlerinin beklenen çevresel etkilerine bağlıdır. Yetkili kuruluşlar tarafından hava imisyonlarında çok yönlü hizmetler verilmektedir. Bu çerçevede işletmelerin çevresel yasal düzenlemelere uymaları ve bir takım onaylar konusunda destek olunmakta, işletme ihtiyaçları ve karşı karşıya oldukları güçlükler belirlenmekte, gerekli ölçümler yapılmakta, bir kısım otomatik ölçüm sistemlerinin kalite güvencesi sağlanmakta, işletmelerin koku ve azotoksitler imisyon değerlerinin düşürülmesi yönünde öneriler yapılmakta ve bir takım modellemeler ve hesaplamalar yapılmaktadır.

Genel olarak gelişmiş laboratuvarlar tarafından, hava kirleticiler ve kokular alanında çok farklı imisyon ölçümleri yapılmaktadır. Örneğin bu kapsamda yanma gazları (karbon dioksit, karbon monoksit, azot oksit, kükürt dioksit ve metan dahil), toz ve toz bileşenleri (arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, bakır, manganez, nikel, cıva, talyum ve kalay dahil), asbest ve sentetik mineral lifler, organik bileşikler (benzen, toluen, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, aldehitler, fenoller ve aminler dahil), çok zehirli bileşikler (dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller dahil), inorganik gazlar (hidrojen klorür, hidrojen sülfür, klor ve amonyak dahil), organik silikon bileşikleri ve çeşitli kokular ölçülmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan imisyon testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında imisyon test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen imisyon test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.