Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Makina Uygunluk Testleri

Sadece ilgili yapılan faaliyete uygun ve gereklilikleri karşılayan makina ve aletler bir işte kullanılabilir. Ayrıca makinaların işletilmesi, çalışanlar için güvenli olmak zorundadır. İlgili yasal düzenlemeler ve yayınlanan standartlar, güvenlik ve sağlık koşullarına uyacak şekilde makinaların tasarımı ve üretilmesi için gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Bu gerekliliklere ilave olarak, çalışma ortamlarında kullanılan tüm makina ve ekipmanların güvenliği, bunlar kaç yaşında olursa olsun, yasal düzenlemelerde açıklanan düzeyde olması gerekir. Keza gelişen teknolojiler paralelinde güvenliği ve uygunluğu arttırmak bakımından eski makinaların yükseltilmesi gerekir. Aslında yasal gerekliliklere uygunluk, kullanılmakta olan birçok makinanın daha güvenli hale getirilebilmesi bakımından yeniden yapılandırılmasını gerekmektedir.

İşletmeler, çalışanlara eldeki iş ve çalışma koşullarına uygun ve güvenli makina ve ekipmanlar sunmak zorundadır. Makina seçiminde, faaliyet değişikliklerinin, süreç değişikliklerinin, çalışma ortamı taleplerinin ve ergonomik gerekliliklerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Makina uygunluk testleri aslında düzenli bakım çalışmalarının yapılmasını da gerektirmektedir. Kullanıldıkları süre içinde iyi ve güvenli bir çalışma düzeninde kalmaları için, kullanılan makina ve aletlerin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Makina ve aletlerin uygunluk durumu işletme içinde denetimler, testler, ölçümler ve başka uygun yollarla sürekli takip edilmek zorundadır. İşletmeler bu görevlerin yönetimi için yetkin bir kişi istihdam etmeli ya da gelişmiş laboratuvarlardan bu yönde hizmet almalıdır. İşletmeler aynı zamanda, zaman zaman tehlike araştırması ve risk değerlendirme çalışmaları yapmak orundadır.

Makina uygunluğu konusunda bir diğer önemli nokta da çalışanların makina ve ekipmanı nasıl güvenle kullanacağını bilmeleridir. Makinaların güvenli kullanımı bakımından çalışanların ilgili prosedürlere uyması ve bunların güvenlik ve koruyucu özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Çalışanlar ayrıca makinaların neden olacağı tehlikeleri ve çalışma ortamında makinalara bağlı tüm risk faktörlerini bilmeleri gerekmektedir.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında makina uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen makina uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.