Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Sızıntı Testleri

İşletmeler faaliyet türlerine bağlı olarak sızıntı tehlikelerine karşı çalışma ortamlarının güvenliğini, güvenilirliğini ve çalışabilirliğini geliştirmek ve bunlara ilişkin mekanik ve kontrol iyileştirmeleri sağlamak zorundadır.

Örneğin su soğutmalı bir cevher eritme fırınının işletilmesi sırasında, gerekli boruların fırın duvarlarının içinde ve çevresinde sürekli olarak çalışması gerekmektedir. Bu borularda olacak küçük bir sızıntı bile, fırın tuğlalarını nemlendirir ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Bunun yanı sıra yeterli soğtuma olmayacağı için fazla ısıtılmış bir fırın patlama riski taşır.

Bu tür hasarların işletme faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyeceği açıktır. Bu örnekte olduğu gibi çalışma ortamlarının güvenliği ve çalışanların sağlık risklerine karşı korunması açısından gerekli yasal düzenlemeler çıkarılmıştır.

Sızıntı konusu başka bir yönü ile herhangi bir elektrik tesisatında da olabilir. Bir kaçak akım olduğu zaman bu akım koruyucu topraklama iletkeni üzerinden akar. Elektrik akımındaki sızıntılara kaçak akım denir. Sızıntı akımı en çok iletkeni çevreleyen yalıtkanlardan geçer. Yalıtımın yüksek direnci göz önüne alınırsa aslında hiçsızıntı olmamalıdır. Ancak, yalıtım hasarlı durumda veya eski ise direnç düşer ve önemli miktarda akım sızabilir.

Bu arada elektrikli veya elektronik cihazlarda, voltaj dalgalanmalarına ve diğer aksaklıklara karşı koruma sağlacak şekilde tasarlanmış filtreler bulunmaktadır. Bu filtrelerdeki arızalar da sızıntı akımlarına neden olabilir. Bu nedenle kaynağı ne olursa olsun sızıntı akımlar çalışma ortamının güvenliği açısından risk teskil etmektedir.

Genel olarak sızıntı testleri, ürünlerin bütünlüğünü doğrulamaya ve tüketici güvenliğini arttırmaya destek olan ve üretim ve işletim hatalarını tespit etmek için uygulanan testlerdir. Böyle olunca örneğin, otomotiv sektöründe montaj işlemlerinin uygun şekilde tamamlandığı ve alt parçaların sızdırmaz olduğu sızıntı testleri ile anlaşılmaktadır. Birçok sızıntı testi prosedürü, yerli ve yabancı standart kuruluşları tarafından tanımlanmıştır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında sızıntı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen sızıntı test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.