Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Ürün Uygunluk Testleri

Uygunluk değerlendirme çalışmaları, bir ürün, hizmet veya sistemin, bir standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yapılan çalışmalardır. Genelde ürün kalitesi ile ürün uygunluğu, farklı algılanmaktadır. Oysa aralarında fark yoktur. Farklı olan sadece uygulama şeklidir.

Her ikisi de belli kriterleri yerine getirmek zorundadır. Bir ürünün belli standartlara uygun olup olmadığı ölçülebilirdir. Sonunda o ürün ya uygundur ya uygun değildir. Bir ürünün kalitesi ise, özelliklerden daha fazlasıdır ve kolayca ölçülemeyebilir. Önemli nokta kullanıcı beklentilerini karşılaması, hatta ötesine geçmesidir.

Ürün uygunluğu, ürün tasarımı ve müşterinin beklentilerinin yanı sıra yürürlükte olan yasal düzenlemelerde yer alan kriterlere göre kabul edilmektedir. Geleneksel olarak, şartname veya gereksinimlere uygunluk kalite olarak ifade edilir. Ancak, ürün kalitesi, sadece uygunluk değildir.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), uygunluk değerlendirmesini, ürün, hizmet veya sistemin bir standardın koşullarını karşılaması olarak kabul etmiştir. Uygunluk değerlendirme süreçlerinin birçok faydası bulunmaktadır.

Örneğin tüketicilere güven sunmakta, işletme rekabet avantajı elde etmekte ve sağlık, güvenlik ve çevresel koşullar ile ilgili yasal düzenlemelere uymuş olmaktadır.

Ürün uygunluğunun tespit edilmesi için ürünün test edilmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

İşletmelerin, tüketicilerin ve resmi kuruluşalrın, ürünlerin kalitesi, güvenliği, güvenilirliği, verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği bakımından özel beklentileri bulunmaktadır. Ürün uygunluk değerlendirmesi, ilgili standartlara, yasal düzenlemelere ve diğer şartnamelere uygun olarak ürünlerin bu beklentileri karşıladığını doğrulamak için araçlar sunmaktadır. Kısaca ürün uygunluk değerlendirmesi, tüketim için ürün güvenliğini yükseltmektedir.

Günümüzde işletmelerin, ürünlere uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade eden çok sayıda uygunluk işareti bulunmaktadır. Örneğin CE işareti bunlardan en yaygın olanıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan ürün uygunluk testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında ürün uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen ürün uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.