Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Uygunluk Belgelendirme Testleri

Hemen her sektörde, ürünlerin, işlemlerin veya sistemlerin kabul edilmiş standart kriterlerini karşıladığını kanıtlayan, tarafsız ve bağımsız hareket eden bir kuruluş tarafından doğrulanması önemlidir. Bu belgelendirme çalışmaları, bir takım testlerin, ölçümlerin, muayenelerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanır ve doğal olarak tüketicilere güven verir. Çünkü işletmenin ürünleri veya sistemi, yetkili bir üçüncü kuruluş tarafından, yayınlanmış ulusal ve uluslararası endüstri standartlarına göre ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olmaktadır.

Genel olarak uygunluk belgelendirme, herhangi bir ürünün, standartlarda ve pazarın talep ettiği koşullara uygun özelliklerde belirtilen güvenlik, kullanıma uygunluk ve değiştirilebilirlik özellikleri ile uyumlu olduğunu ifade etmektedir.

Uygunluk belgelendirme, örneğin işletmelerin, kalite, çevre ve başka yönetim sistemlerinin ilgili standartlara uygun faaliyet gösterdiğini kanıtlamaktadır. Yönetim sistemleri standartları, bir işletmenin ürünlerini üretmek veya hizmetlerini sunmak için uyguladığı yönetim süreçleridir.

Üretici firmaların, standartlara uyması yönünde yasal bir zorunluluk bulunmuyorsa, uygunluk belgelendirme tamamen isteğe bağlıdır. Bu durumlarda, işletmelerin, ürünleri için belli bir standarda uygunluk belgesi almaları, bir yandan ürünlerinin kalitesini gösterirken, bir yandan da piyasada stratejik bir rekabet avantajı kazanmış olmaktadır. Her iki durumda da tüketicilere güven vermiş olmaktadır.

Bunun yanı sıra, CE işareti uygulaması, ürünlerin Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğunu garanti eden önemli bir uygulamadır. İşletmeler Avrupa Birliği pazarlarında işlem yapmak istiyorsa, ürünleri üzerinde CE işaretinin bulunması gerekmektedir. Ancak her ürünün CE işaretine sahip olması gerekli değildir. Sadece direktiflerde yer alan ürünler için CE işareti konulabilir. Her direktif belli bir ürün kategorisini kapsamaktadır.

Günümüzde, her gün milyonlarca ürün ve hizmet belli sınırlar içinde üretilmektedir ve bu ürün ve hizmetlerin çoğu, standartlara, yasal düzenlemelere ve teknik şartnamelere uygunluk ve güvenlik açısından test edilmek zorundadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen uygunluk belgelendirme hizmetlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında uygunluk belgelendirme hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen uygunluk belgelendirme hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.