Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Basınçlı Kaplar - Tesisatlar

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Buhar kazanları, su veya başka bir sıvının basınç altında ısıtıldığı kapalı kaplardır. Bu sıvı daha sonra birçok prosesde veya güç üretiminde kullanılmak üzere kazandan alınır. Enerji üretimi için, buhar kazanlarında çok yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar elde edilmektedir.

MÖ 200’lerde de Antik Yunan’da, aşağıdan ısıtılmış bir kapta üretilen buharın tekerleği döndürmek için kullanıldığı bilinmektedir. Günümüze gelinceye kadar buhar kazanları büyük gelişme göstgermiştir. Buhar üreten kazanlar, bugün çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır.

Buhar kazanlarının temel amacı buhar üretmektir ve bu yüzden ana sınıflandırma buharın üretilme ve tüketilme şeklidir. Buna göre başlıca iki kazan sınıfı bulunmaktadır: endüstriyel buhar jeneratörleri ve elektrik üretim kazanları.

Buhar kazanları, su ve yağ, kömür veya gazla çalışan bir ısı kaynağına sahiptir. Kazan, ısıyı kaba aktarır, böylece suyu buhara dönüştürür. Bu buhar, kazandan borular ile çıkar ve temizlik, bir ekipmana güç sağlama, ısı sağlama veya başka yollardan kullanılabilecek bir noktaya taşınır.

Kapalı buhar kazanlarında buharın tamamı suya dönüşerek kaba geri döner. Bu yüzden bu sistemler çok verimli ve kullanımı düşük maliyetlidir. Ancak bazı sanayi kuruluşlarında buhar kirlenir ve tekrar kullanılamaz. Bu sistemlere de açık sistem denmektedir.

Bütün buhar kazanlarında, patlamaları önlemek için fazla buharın serbest bırakılmasını sağlayan bir güvenlik valfı bulunur. Neticede yüksek basınç her zaman tehlike demektir ve buhar kazanlarının düzenli bakımlarını yapmak önemlidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 2025 Buhar kazanları işletme - Muayene ve bakım genel kuralları

  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

  • TSE CEN/TR 13445-9 Ateşle temas etmeyen basınçlı kaplar - Bölüm 9: En 13445 serisinin ISO 16528 ile uygunluğu

  • ISO 16528 Kazanlar ve basınçlı kaplar

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında buhar kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen buhar kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.