Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Basınçlı Kaplar - Tesisatlar

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kalorifer sistemleri, kapalı bir alanda sıcaklığı kabul edilebilir bir düzeyde tutmak amacı ile kullanılan bir mekanizmadır. Genel olarak kalorifer sistemleri HVAC olarak adlandırılan sistemin bir parçasıdır (HVAC - heating, ventilation, air conditioning - ısıtma, havalandırma, iklimlendirme).

HVAC bir çevre konfor teknolojisidir. Ana amacı, termal konfor ve kabul edilebilir iç hava kalitesi sağlamaktır. Bu sistemler hem havalandırma sağlamakta hem de basınç ilişkilerini korumaktadır.

Kalorifer sistemlerinde su, kalorifer kazanında ısıtılır ve sıcak su elde edilir. Daha sonra sıcak su, borular üzerinden radyatörlere dağıtılır.

Kalorifer kazanlarında sıcak su, katı, sıvı veya gaz bir yakıtın yakılması ile elde edilmektedir. Tesisat tasarımında kalorifer kazanlarının doğru seçilmesi ve doğru yerleştirilmesi, bir yandan verimli kullanım bir yandan da güvenlik açısından çok önemlidir.

Merkezi ısıtma sistemlerinin tasarımları TS 2192 standardına (kalorifer tesisatı yerleştirme kuralları), gaz yakıt kullanan sistemlerin tasarımı ise TS 3818 standardına (ısıtma sistemleri, gazlı merkezi yakma tesislerinin tasarımı, yerleştirilmesi ve güvenlik kuralları) göre yapılmalıdır.

Kalorifer kazanları, verimlilik gereklilikleri bakımından, standart kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ve gaz yoğuşmalı kazanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak her durumda seçilen kazan tipi, yapının özellikleri ve tesisat elemanlarına göre uygun boyutlarda olmalıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan kısımlarının işçiliği ve imalatı

  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene, basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi

  • TS EN 12953 Silindirik kazanlar

  • TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.