Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Basınçlı Kaplar - Tesisatlar

Kazan Daireleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kaloriferli binalarda kazan dairelerinin kurulacağı yer, yapım özellikleri, kullanım koşulları ve alınacak güvenlik önlemleri ilgili yasal düzenlemelerde ve yerli ve yabancı standartlarda yer almaktadır.

Örneğin kazan daireleri tasarlanırken binanın diğer kısımlarından, yangına en az 2 saat dayanıklı bölmelerle ayrılmış olması, ısıl kapasitelerine bağlı olarak en az bir veya iki çıkış kapısı olması, bu kapıların olabildiği kadar birbirlerine aksi yönde olması ve duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekmektedir. Ayrıca kazan dairesinin doğalgaz tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajına yönelik standartlara ve teknik şartnamelere uygun olması gerekmektedir.

Esas olarak bir kazan dairesinde şu elemanlar bulunmaktadır: kazanlar, yakıt deposu ve sistemleri, bacalar ve duman kanalları, pompalar, kollektörler, vanalar, ana dağıtım ve toplama boruları, güvenlik boruları ve genleşme tankları gibi tesisat elemanları, boyler, eşanjör ve hidroforlar gibi ekipmanlar, atık su giderleri ve kazan bakıcı odası.

Birinci sınıf kazanların kullanıldığı kazan daireleri üzerinde kat olmamalıdır. Kazan daireleri yerleşim olan alanlara en az 20 metre uzaklıkta olmalıdır. İkinci sınıf kazanların kullanıldığı kazan dairelerinde bu uzaklık 10 metredir.

Bir kazanın gücüne bağlı olarak, herhangi bir patlama durumunda binaya zarar gelmemesi için bir yırtılma yüzeyi inşa edilmek zorundadır. Bu yüzey kazan dairesinin yan duvarlarında veya tavanında olabilir.

Kazanların doğalgazlı kullanımlarda kazan daireleri, baca ve tesisat özellikleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlarda ve gaz idaresinin yönetmeliklerinde belli kurallara bağlanmıştır.

Sıvı yakıtlı kullanımlarda da kazan daireleri, bacalar ve tesisat özellikleri standartlarda yer almaktadır. Kazan dairelerinin güvenli olması ve verimli bir şekilde kullanılması için bunlara uyulması ve düzenli bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında kazan daireleri periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen kazan daireleri periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.