Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Basınçlı Kaplar - Tesisatlar

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Su ve buhar kazanlarını çalıştırmak için yüksek basınç gerekmektedir. Bu durum kızgın yağ kazanlarına göre çok daha büyük tehlike yaratmaktadır. Kızgın yağ kazanları, su veya buhar kazanlarından farklı olarak, yüksek basınç gerektirmemektedir.

Üstelik kızgın yağ kazanları, çalışma ve bakım koşulları bakımından her zaman daha ekonomik olmaktadır. Bunun yanı sıra korozyona neden olmaması ve sistemde kireç birikintileri olmaması kızgın yağ kazanlarının önemli avantajlarıdır.

Kızgın yağ kazanları çok farklı isimlerle anılsa da hepsi aynı tip kapalı devre sıvı fazlı ısı transfer sistemi ile çalışmaktadır. Bu sistemlerde herhangi bir buharlaşma yoktur, ancak yine de termal yağ kazanı veya termal sıvı kazanı gibi isimler kullanır.

Kızgın yağ kazanlarında çoğu zaman aşırı ısınma ve kirlenme meydana gelir. Bu durum sistem yüzeylerinde karbonda çözünmeyen maddelerin oluşumuna ve ısı transfer yüzeylerinin bozulmasına neden olur. Katı maddelerin çökelmesi ise sistemdeki boru ve vanaların tıkanmasına yol açar.

Kirlenme genel ısı transfer verimliliğini düşürür, dinamik contaların aşınmasına neden olur ve hatta ısıtıcı yüzeylerin yanmasına ve çatlamasına neden olur. Bütün bunların yaşanmaması için kızgın yağ kazanlarının düzenli bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 2025 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları

  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene, basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi

  • TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.