Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Basınçlı Kaplar - Tesisatlar

Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Otoklavlama işlemi, yüksek basınçlı buhar kullanılan bir sterilizasyon yöntemidir. Bu işlemde, kaynayan suyun buharı basınç altında kullanılmaktadır. Latincede otomatik anlamına gelen oto ile kendiliğinden kilitlenen anlamına gelen clavis sözcükleri birleşeren otoklav sözcüğü türetilmiştir. Aslında ilk otoklav, bir düdüklü tenceredir. Ancak tıbbi ve bilimsel amaçlı ilk otoklavların kullanılması 1880’lerin başında olmuştur.

Otoklav cihazına konulan malzemeler, 121 derece civarında sıcaklıkta yüksek basınç altında ve kademeli sıcaklık artışlarına maruz bırakılır ve arkasından bir süre buharda tutulur. Sterilizasyon işlemi için gerekli süre ve sıcaklık, sterilize edilecek mazlemelere ve doğrudan buhara maruz bırakılmalarına bağlı olarak değişir. Bu süre içinde tüm bakteri, virüs ve bakteri sporları yok edilmektedir. Kısaca otoklavlar, ağırlıklı olarak mikroorganizmaları yok etmek için kullanılmaktadır.

Otoklavlama yöntemi, laboratuvar araçları, tıbbi cihazlar, cerrahi aletler ve ortamın sterilizasyonu ve dekontaminasyonu için çok güvenilir bir yöntemdir.

Bugün kliniklerin birçoğunda hemen hemen mikrodalga fırın büyüklüğünde masaüstü otoklavlar bulunmaktadır. Hastanelerde ise yatay otoklavlar denilen daha büyük otoklavlar kullanılmaktadır. Ameliyathanelerde ve acil servislerde ekipmanların sterilizasyonu için kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta buhar, otoklavın sterilizasyon ajanıdır.

Bir otoklav içindeki en uygun buhar bileşimi, yüzde 97 gaz ve yüzde 3 sıvıdır. Nem oranındaki herhangi bir değişiklik sterilizasyon süresini uzatır veya düşürür. Bu değerlerin elde edilmesi ve otoklavın her zaman etkin kullanılabilmesi, düzenli kontrollerinin yapılmasına bağlıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 13060+A1 Küçük buhar sterilizatörleri

  • TS EN 285 Sterilizasyon - Buhar otoklavları - Büyük otoklavlar

  • TS EN ISO 11140-1 Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Kimyasal indikatörler - Bölüm 1: Genel özellikler

  • TS EN 12347 Biyoteknoloji - Buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans kriterleri

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında otoklav periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen otoklav periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.