Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Kaldırma - İletme

Forklift Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Forkliftler, malzemeleri kısa mesafelerde kaldırmak ve taşımak için kullanılan güçlü bir endüstriyel araçtır. Yirminci yüzyılın başlarında yük taşıyan firmalar tarafından geliştirilen forkliftler, kendinden tahrikli küçük araçlardır ve bir yükün altına girerek, yükü kaldırıp indirmek amacı ile hareket eden bir platforma sahiptir.

Forkliftler, işletme depolarında, büyük depolama tesislerinde ve çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Büyük ölçüde, malzemelerin ve ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılmaktadır.

Hidrolik gücün keşfedilmesi ve elektrik gücünün kullanılması ile birlikte forkliftler büyük gelişme göstermiştir. Özellikle 1930’lu yıllar biterken standart paletler kullanılmaya başlanmış ve forklift araçlarına ilgi artmıştır. Zamanla işletmelerin depo kullanım ihtiyacı artmış ve ürünlerin depolanması için daha etkili yöntemler aranmaya başlamıştır. Bu süreçte depolar daha fazla yüksekliğe ulaşabilecek ve daha fazla manevra kabiliyetine sahip forkliftlere ihtiyaç duymuştur. Bu talepler yeni forklift modellerinin üretilmesini sağlamıştır.

1980’lerin sonunda, operatör güvenliğini ve konforunu artırmak, yaralanmaları önlemek ve iş verimliliğini yükseltmek için yeni forkliftler daha ergonomik tasarlanmaya başlanmıştır.

Forkliftlerin kaldırabilecekleri en fazla ağırlık ve ağırlık merkezleri derecelendirilmiştir. Bu değerler araç üzerine yerleştirilmektedir ve yükler bu değerleri kesinlikle aşmamalıdır. Yükün her hareketinde ağırlık merkezi değiştiği için, forkliftleri kullanmak deneyim ve beceri gerektirmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre forkliftler, her yıl en az bir defa periyodik olarak kontrol ve muayene edilmelidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri

  • TS 10201 ISO 3184 İstif makinaları - Ulaştırma ve ayaklı tip - Kararlılık deneyleri

  • TS ISO 6055 Sürücülü, yüksek kaldırmalı istif makinaları - Başüstü koruyucular - Özellik ve deney

Kuruluşumuz kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında forklift periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında verilen forklift periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.