Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Kaldırma - İletme

Kule Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kaldırma ve iletme işlerinde kullanılan makina ve ekipmanların, güvenlik ve uygunluk sağlamak, bu işlerde çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak, işletmeler açısından uzun ömürlü olmasını sağlamak ve minimum yaşam döngüsü maliyeti elde etmek için, periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Bunu sağlamak amacı ile gerekli yasal düzenlemeler çıkarılmıştır. Kule vinçler de bu kapsama giren araçlar arasındadır ve esas olarak her yıl en az bir kere periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Vinçler genel olarak yük ve malzemeleri kaldırmak, indirmek ve bazen de yatay olarak hareket ettirmek için kullanılan araçlardır. Çalışma sistemi itibariyle bir kaldırma halatı, tel halatlar veya zincirler ve kasnaklarla donatılmıştır. Kule vinçler de aynı yapısal özelliklere sahiptir.

Kule vinçler, özellikle inşaat alanlarında inşaat malzemelerini kaldırma ve indirme amaçlı kullanılan sistemlerdir. Birçok inşaat alanında, beton atma, kalıp dökme ve yükleri taşımak için kule vinçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat sektörünün kaldırma ihtiyaçları büyüdükçe, kule vinçlerin de kapasiteleri ve özellikleri gelişmiştir.

İlk inşaat vinçleri Eski Yunanlılar tarafından inşaatlarda kullanılmıştır. Bu ilk örnekler ahşaptır. Bugünse teknolojinin gelişmesi ile çok yüksek kapasiteli kule vinçler kullanılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 10116 Vinçler (krenler) - Deney ve muayene yöntemleri

  • TS ISO 12480-1 Vinçler - Emniyetli kullanım - Bölüm 1: Genel

  • TS EN 1495 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları

  • TS EN 12385-3 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri

  • TS ISO 4309 Vinçler - Tel halatlar - Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları

Kuruluşumuz kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında kule vinç periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında verilen kule vinç periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.