Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Kaldırma - İletme

Lift Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Liftler, imal edildiği amaçları doğrultusunda kullanıldığı zaman etkin ve kapasiteli araçlardır ve çeşitli sektörlerde işletmeler, çalışma koşulları ve sağlık ve güvenlik açısından çalışma ortamı risklerini göz önünde bulundurdukları sürece güvenilirdir.

Liftlerin risk değerlendirmesi yapılırken, ne sıklıkla kullanılacağı, nerede kullanılacağı, kaldıracağı yükün nitelik ve özellikleri, üretici veya tedarikçi firma tarafından açıklanan kullanım sınırlamaları, açık havada kullanılıyorsa hava koşulları ve ergonomik ihtiyaçlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Liftlerin kullanılacağı çalışma ortamlarının uygun şekilde planlanmış olması, liftlerin ehliyetli kişiler tarafından kullanılması, güvenli bir şekilde üretilmiş olması ve periyodik kontrol ve muayenelerinin zamanında yapılmış olması son derece önemlidir. Liftlerin kullanım öncesi durumları, kullanan kişiler, etkilenebilecek kişiler ve işletme tarafından iyi bilinmelidir.

Her türlü kaldırma ve iletme operasyonları risklidir. Lifler de özellikle montaj ve sabitleme noktasında, taşıyacağı yükler için yeterli dayanıma ve dengeye sahip olmalıdır. Liftlerin kullanım sırasında maruz kalacağı kuvvet bileşenleri yanı sıra, kaldırma işleminde kullanılan aksesuarların ağırlığı da dikkate alınmalıdır. Yetkili bir kişi, kullanılması amaçlanan işler için liftin sağlamlığının ve dengesinin yeterli olmasını sağlamalıdır.

Yeterli dengeyi sağlamak için devrilmeye karşı etkili önlemler alınmalıdır. Liftler ve aksesuarları sağlam bir yapıya, sağlam malzemeye ve yeterli güce sahip olmalı, kusurlu olmamalıdır. Üzerinde güvenli çalışma yükü mutlaka gösterilmeli ve sadece belirlenen yükler için kullanılmalıdır. Güvenli çalışma yükü hiç bir şekilde aşılmamalıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 10116 Vinçler (krenler) - Deney ve muayene yöntemleri

  • TS EN 280+A1 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler

  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları

  • TS ISO 9927-1 Vinçler - Muayeneler - Bölüm 1: Genel

Kuruluşumuz kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında lift periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında verilen lift periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.