Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Kaldırma - İletme

Platform Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kaldırma ve iletme araçları grubuna platformlar da girmektedir. Yükseltilmiş çalışma platformları genelde işletmenin itiyaçlarına uygun şekilde farklı boyut ve şekillerde üretilmektedir. Platform yüksekliği, derinliği, adım genişliği ve ayak genişliği gibi özellikler, işletmenin talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Çalışma platformu, onaylı bir tasarıma sahip olmalı ve güvenli bir çalışma yükünü karşılamalıdır. Çalışma platformu esas olarak uygun koşullarda ve sadece yetkili çalışanlar tarafından kullanılmalıdır. Personel ve iş ekipmanı dışında hiçbir yük, platform ile taşınmamalıdır.

Platformlar yüksekte çalışma imkanı sağlayan araçlar oldukları için, güvenli başlık bağlantıları ve entegre koruma sistemlerine sahip olmalıdır. Genelde hızlı ve kolay kurulabilen platformların, kullanım sırasında uçtan uca korkulukları ve kaymaya karşı korumalı güvertesi olmak zorundadır.

Çalışma platformları, işletmeler için çok amaçlı merdivenlerden, daha uzun çalışma alanları oluşturmak için katlama platformlara kadar çok çeşitli ekipmanları kapsamaktadır. Platformlar hem iç hem de dış alanda kullanım çözümleri sunmakta ve çalışanlar için rahat, güvenli ve konforlu bir çalışma imkanı sağlamaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, çalışanların sağlığı ve işletmelerin güvenliği bakımından platformların her yıl en az bir defa periyodik olarak kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 280 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler

  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları

  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri

  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname

Kuruluşumuz kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında platform periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında verilen platform periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.