Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Spesifik Muayeneler

Gıda Hijyen Muayenesi

Gıda hijyeni dendiği zaman, çeşitli gıda maddelerinin üretiminden tüketilmesine kadar güvenliğini sağlamak için gerekli koşullar ve alınacak önlemler kastedilmektedir. Yiyecekler, kesim veya hasat, işleme, depolama, dağıtım, taşıma ve hazırlık süreçlerinin herhangi bir noktasında kontamine olabilir. Yeterli gıda hijyeni sağlanmadığı takdirde, gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümler yaşanabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), üye devletlere, tüketiciler de dahil olmak üzere gıda üreten firmaları hedef alan, sistematik hastalıkları önleme ve sağlık eğitimi programları uygulamakta ve güvenli gıda kullanımını desteklemekte yardımcı olmaktadır.

İnsanların kontamine yiyecekleri tüketmeleri sonucunda yakalandığı hastalıklar, dünyadaki hastalık, sakatlık ve ölümlerin önemli bir nedenidir. Aslında gıda kaynaklı hastalıklar, özellikle de bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarların neden olduğu hastalıklar önlenebilir niteliktedir.

Bu noktada eğitim kilit öneme sahiptir. Gıda hijyeninin sağlanması için, yiyeceklerin temiz tutulması, çiğ ve pişmiş yiyeceklerin bir arada tutulmaması, yiyeceklerin iyice pişirilmesi, güvenli sıcaklıklarda tutulması ve güvenli su ve hammadde kullanılması önerilmektedir.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, gıda güvenilirliği bakımından tüketicilerin korunmasını sağlamak amacı ile gıda firmalarının ilk üretimden tüketiciye sunulmasına kadar uyması gereken gıda hijyenine yönelik kriterleri belirlemek üzere Gıda Hijyeni Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Yetkili kuruluşlar tarafından gıda hijyen muayene ve kontrollerinde öncelikle bu yasal düzenleme esaslarına ve TS 13027 standardı kriterlerine uyulmaktadır.

Kısaca gıda hijyeni, yiyecekleri tehdit eden riskleri kontrol etmek ve kullanım amacını göz önünde bulundurarak bir gıda maddesinin insanların tüketimine uygun olduğunu sağlamak için gerekli önlemler ve koşullardır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan başlıca standart şudur:

  • TS 13027 Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen ve sanitasyon için genel kurallar

Kuruluşumuz spesifik muayene hizmetleri kapsamında gıda hijyen muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik muayene hizmetleri kapsamında verilen gıda hijyen muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.