Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Spesifik Muayeneler

Tesisat Kontrolleri

Tesisat, belli bir işin yapılmasına destek olan araçların uygun yerlere döşenmesi işlemini veya döşenen bu araçların tamamını ifade etmektedir. Genel anlamda inşaat işlerinde elektrik ve makina mühendisliği alanlarına giren işler tesisat işleridir. Bu yüzden tesisat çeşitleri, birbiriyle yakın ilişkileri olan elektrik tesisatı ve mekanik tesisat olarak genelde iki grupta toplanır.

Elektrik tesisatı işlerinin başında, güç dağıtım tesisatı, yedek güç sistemleri, aydınlatma, reaktif güç kompanzasyonu, koruma sistemleri, iletişim sistemleri, yangın algılama ve alarm sistemleri, güvenlik sistemleri ve bir takım özel sistemler gemektedir. Örneğin güvenlik sistemleri, kapalı devre TV sistemi, hırsız alarm sistemleri, geçiş kontrol sistemi, elektronik kontrol sistemi, gaz algılama sistemi ve alarm sistemi gibi sistemler gelmektedir.

Mekanik tesisat işlerinin başında ise, ısıtma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, klima tesisatı, havalandırma tesisatı, güneş enerjisi tesisatı, doğalgaz tesisatı, asansör tesisatı, basınçlı hava tesisatı, medikal gaz tesisatı, çamaşırhane ve mutfak tesisatı, buhar, kondends, kızgın su ve kızgın yağ tesisatı ve havuz tesisatı gibi sistemler gelmektedir.

Örneğin bir havalandırma tesisatı, kapalı bir alana doğal yoldan veya mekanik yöntemlerle temiz hava akımı sağlamaktadır. Ortama temiz hava girerken, içerdeki zararlı gazlar, kokular ve kirlenmiş hava dışarı atılmaktadır. Mekanik havalandırma yönteminde kapalı alanlara temiz hava gönderen veya kirli havayı dışarı atan fanlar kullanılmaktadır. Bu açıdan mekanik havalandırma sistemleri kolayca denetlenebilir.

Hangi tür tesisat olursa olsun verimli ve etkin çalışmaları, kurulum çalışmalarında gösterilecek hassasiyet kadar, düzenli kontrol ve muayenelerinin yapılmasına da bağlıdır.

Periyodik incelemeler, tesisatın güvenlik standartlarına ilişkin herhangi bir eksikliğin belirlenmesi için mevcut tesisatın durumunun incelenmesi çalışmalarıdır. Genel olarak periyodik denetimler, tesisatın ayrıntılı incelemesini içermektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında, tesisatın çeşidine göre mutlaka ilgili standartlar dikkate alınmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik muayene hizmetleri kapsamında tesisat kontrolleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik muayene hizmetleri kapsamında verilen tesisat kontrolleri hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.