Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Muayene > Spesifik Muayeneler

Yangın Tesisatı Muayenesi

Yangın tesisatı dendiği zaman, yangın algılama sistemleri, yangın söndürme araçları ve yangın söndürme sistemleri gibi bir dizi ekipman ve sistemi içine alan düzenlemeler kastedilmektedir. Yangın algılama sistemleri, potansiyel bir yangını tespit etmek ve insanları uyarmak için kurulan sistemlerdir.

Yangın söndürme araçları, taşınabilir yangın söndürücüler yanı sıra su sistemleri ve yağmurlama sistemleridir. Yangın söndürme sistemleri ise yangını insan müdahalesi olmadan bastırmak ve söndürmek için kullanılan sistemlerdir. Bütün binalarda, yangın riski taşıyan alanları tespit etmek ve bu risklerin hafifletilmesini sağlamak için yangın denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Üstelik bu denetimler periyorik olarak yapılmalıdır.

Aslında yangını önleme ve yangından korunma farklı kavramlardır. Bir yangın tesisatı her iki fonksiyonu da karşılayacak nitelikte olmalıdır. Yangınları önleme ve yangından korunmada en etkili araçlardan biri denetimdir. Binadaki riskli bölgeleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Ancak bir yangın tehlikesi durumunda yangın tesisatının önemi ortaya çıkar.

Yangından korunma, genelde yangın alarmları, söndürücüler ve yağmurlama sistemleri gibi ekipmanları kapsamaktadır. Bu sistemler işyerini yangınlardan ve karbon monoksit zehirlenmesinden korumak için yüksek kalitede üretilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekinde tesisatlar başlığı altında yangın tesisatı ve hortumların ve yangın söndürme cihazlarının her yıl bir kere kontrol ve muayenelerinin yapılmasını öngörülmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 54 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri

  • TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme

  • TS EN 671 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri

  • TS EN 12416 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri

  • TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - Tasarım, montaj ve bakım

  • TSE ISO/TS 11602 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler

Kuruluşumuz spesifik muayene hizmetleri kapsamında yangın tesisatı muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Spesifik muayene hizmetleri kapsamında verilen yangın tesisatı muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.