Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Akreditasyonlarımız

Sahip oldukları bir yönetim sistemi, ürün ya da hizmet için belgelendirme hizmeti almak isteyen işletmelere daha fazla güvence vermek için, belgelendirme kuruluşlarının yeterliliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı, bir akreditasyon kuruluşu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Akreditasyon sürecinde uygulanan tüm işlemler, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olacak şekilde katı kriterlere göre yapılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu kriterlere uygun kuruluşlar için ise doğrulama işlemi sonrasında akreditasyon kuruluşu tarafından yetkinlikleri onaylanmaktadır.

Uygunluklarını kanıtlamak isteyen tüm işletmelerin, mutlaka akredite bir belgelendirme kuruluşundan hizmet almaları gerekmektedir. Bu sayede sahip oldukları rapor ve belgeler, uluslarası olarak her yerde geçerli olmaktadır.

Akreditasyon sistemi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ayrı olarak hazırlanan ve IAF Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum) tarafından yönetilen standartlara dayanmaktadır. Akredite bir sertifika kuruluşu tarafından sağlanan belgeler, resmi kuruluşlara, işletmelere, tüketicilere ve ilgili diğer taraflara güven vermektedir.

Uluslarası arenada gerçekleşen ticari ilişkilerde, akredite bir belgelendirme kuruluşundan temin edilecek belgeleler artık gereklilik arzetmektedir. İşletmeler tarafından, IAF sözleşmesine katılmış bir akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanmış bir belgelendirme kuruluşunun seçilmesi, güvenilir çalışma süreci için en doğru hareket olacaktır.

Bu bakımdan kuruluşumuz Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş., dünyanın saygın akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuştur. Aşağıda sahip olunan akreditasyonların ayrıntıları yer almaktadır.

 • Merkezi ABD’de bulunan UAF, United Accreditation Foundation isimli akreditasyon kuruluşundan,

  • ISO/IEC 17021-1: 2015 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar)

  • ISO/IEC 17020: 2012 Conformity assessment - Requirements for bodies providing various types of ınspection services (Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli muayene hizmetlerini sağlayan kuruluşlar için şartlar)

 • Merkezi Viyana’da bulunan ÖSAS, Österreich Spazial Akkreditierungs Service isimli akreditasyon kuruluşundan aynı belgelendirme ve muayene hizmetleri için ayrıca akredite olmuştur. Bunun yanı sıra bir de laboratuvar çalışmaları için şu akreditasyonu almıştır:

  • ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar)

 • Yine ÖSAS, Österreich Spazial Akkreditierungs Service isimli akreditasyon kuruluşundan,

 • ECOmark® Ekolojik ürün belgelendirme

 • Merkezi Malezya’da bulunan IHI Alliance, International Halal Integrity Alliance isimli akreditasyon kuruluşundan,

  • TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal gıda genel kılavuzu standardı

*UAF, United Accreditation Foundation, IAF Uluslararası Akreditasyon Forumu üyesidir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.