Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Muayene Hizmetleri

İşletmelerde gerçekleştirilen periyodik muayeneler; olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yardımcı olmaktadır. Çalışılan ortamlarda yer alan tehlikelerin tespiti ve bu tehlikelere yönelik tedbirlerin zamanında doğru bir şekilde alınması son derece önemlidir.

İşletme yönetimleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından da denetimlerin planlanmasına, yürütülmesine, denetim bulgularının raporlanmasına ve denetim sonrasında da sürecin izlenmesine yardımcı olmak zorundadır. Düzenli olarak yapılacak iç ve dış denetimler, genel iş sağlığı ve güvenliği programı yönetim sisteminin en önemli parçasıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen muayeneler ve denetimler sayesinde olası tehlike faktörlerinin belirlenmesi, tehlikeye neden olabilecek etkenlerin tespiti ve bu tehlikelerin bertarafın için düzeltici faaliyetlerin önerilmesi veya tehlikenin tamamen ortadan kadırılması, atılacak adımları izlemek açısından oldukça önemlidir.

İşletmelere yönelik etkili bir muayene hizmeti için, işletmelerde nelerin incelenmesi gerektiği ve çalışma ortamındaki makina ve ekipmanların neler olduğu çok önemlidir. Muayene çalışmalarında, stres, aşınma, darbe, titreşim, ısı, korozyon ve olası kimyasal tepkimeler tüm yönleriyle irdelenmelidir. Çalışma ortamında bulunan işyeri elemanları, çalışanlar, çevre, donanım ve iş süreçleri ele alınmaktadır. Çevre, gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık ve havalandırma gibi koşulların neden olduğu tehlikeler dikkate alınmaktadır. 

Çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek başlıca tehlikeler şunlardır:

  • Güvenli olmayan iş yeri koşulları, güvenli olmayan iş uygulamaları ve yetersiz makina koruyucuları yüzünden ortaya çıkan güvenlik tehlikeleri
  • Tekrar eden ve personeli zorlayıcı hareketler, yanlış çalışmadan kaynaklanan duruş bozuklukları ve uygun şekilde tasarlanmamış iş istasyonları ve donanımlar
  • Gürültü, titreşim, enerji, hava durumu, sıcak, soğuk, elektrik, radyasyon ve basınçtan kaynaklanan fiziksel tehlikeler
  • Katı, sıvı, buhar, gaz, toz ve dumanın neden olduğu kimyasal tehlikeler

Kuruluşumuz esas olarak üç ana başlık altında muayene hizmetleri vermektedir:

  • Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri başlıca şu ekipmanları kapsamaktadır: caraskal, forklift, halatlı çektirme (trifor), kule vinç, vinç, lift, mobil vinç, platform, transpalet, zincirli çektirme (hubzug), araç kaldırma lifti ve istif makinası.
  • Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri başlıca şu ekipmanları kapsamaktadır: boyler, buhar kazanı, genleşme tankı, hidrofor tankı, kalorifer kazanı, kazan daireleri, kızgın yağ kazanı, kompresör ve hava tankı ve otoklav.
  • Spesifik muayene hizmetleri başlıca şu konuları kapsamaktadır: asansörler, gıda hijyeni, tahribatsız muayene, tesisat kontrolleri, yapı ve inşaat iskeleleri, yürüyen merdivenler ve bantlar, çelik halat tahribatsız muayenesi ve yangın tesisatı.

Kuruluşumuz, çağın gerksinimlerini karşılayan güçlü ve teknolojik altyapısı ve de alanlarında uzman eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine çok çeşitli muayene hizmetleri vermektedir. Bu hizmetleri verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet verilmektedir.

Muayene Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir muayene hizmeti almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Muayene Süreci
Muayene İçin Hazırlık

Kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler için NDT veya görsel olarak uzman ekip tarafından gerçekleştirilir.

Muayene Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman denetmenlerce; muayene sonucunda edinilen veriler akredite muayene raporu olarak hazırlanır ve işletmeye sunulur.