Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Belgelendirme Hizmetleri

Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından bir çok alanlarda yönetim sistemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Oluşturulan bu yönetim sistemlerine ek olarak ayrıca ürün standartları da oluşturulmakta, laboratuvar hizmetleri çevrçevesinde ölçüm, test, analiz ve değerlendirme standartları yayınlanmaktadır. Muayene, kontrol, gözetim ve denetim hizmetlerine yönelik olarak bir çok sistem kurulmaktadır.

Tüm bu sistemleri kuran, uluslarası kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan standartlara göre bir ürün üreten ya da hizmet sunan işletmelerin, tarafsız olan üçüncü bir kuruluş tarafından ilgili standartlara uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğinin tespit edilmesi çalışmalarına belgelendirme çalışmaları denmektedir.

Tarafsız olarak hizmet veren üçüncü taraf kuruluşların ise yetkinliklerini kanıtlayabilmeleri için akreditasyon sürecini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Akreditason; ulusal ya da uluslararası kuruluşlar tarafından, muayene, belgelendirme kuruluşları ile laboratuvarların, uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulmuş ve kabul edilmiş şartlara uygun olacak şekilde değerlendirilmesi ve faaliyet gösterdiği konuda yeterliliğinin onaylanmasına denir. Eğer bu üçüncü taraf kuruluşlar, akreditasyon işlemlerini tamamlamadan hizmetlerini veriyorlar ise, hazırlayacakları raporların ve belgelerin uluslarası alanda hiçbir geçerliliği olmayacaktır.

Akreditasyon işlemlerini, ülkeler arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen ikili anlaşmalarla birlikte tanınan akreditasyon kuruluşları gerçekleştirmektedir. Örneğin Almanya’da DAR/TGA (Deutscher Akkreditierungs Rat), İngiltere’de UKAS (United Kingdom Accreditation Service), Hollanda’da RVA (Dutch Accreditation Council) ve ülkemizde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) birer akreditasyon kuruluşudur. 

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetlerini iki ana başlık altında gerçekleştirmektedir:

İlk olarak; sistem belgelendirme hizmetleri, başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahil olmak üzere bir çok yönetim sistemi bu sisteme girmektedir.

İkinci olarak ise spesifik belgelendirme hizmetleri, başta GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi, HELAL Belgesi, CE Belgesi, ROHS Belgesi, ECOmark Belgesi ve Organik Ürün Belgesi olmak üzere bir çok spesifik sistem başlığını içermektedir.

Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş. olarak gerek sağlam teknolojik altyapısı, eğitimli ve konularında uzman kişilerden oluşan çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok yönetim sistemi ve spesifik belgelendirme hizmetleri konularında hizmet vermektedir. Söz konusu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşların yayınlamış olduğu tüm standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören metodlara ve de yürürlükte olan yasal mevzuatlara uymaktadır. Kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermek vazgeçilmez prensibimizdir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.