Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
TURC Bureau Assesment INC.

Logolar

Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş.’ne ait logo, marka ve belgeler, sadece Turc tarafından gerçekleştirilen belgelendirme çalışmalarında başarılı olan kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir.


Belge sahibi kurum ve kuruluşlar, belgenin geçerlilik süresinin dolması halinde veya belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumlarında logo kullanımını durdurmak zorundadırlar.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.