Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
TURC Bureau Assesment INC.

Hakkımızda

İşletmeler, gösterdikleri faaliyetlerde yerli ve yabancı bağımsız kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uygun olarak hareket ediyorsa tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşundan söz konusu durumların bağımsız bir şekilde doğrulanmasını ister. Kuruluşumuz Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş., senelerdir müşterilerinin bu yöndeki doğrulama taleplerini karşılamakta ve sahip olduğu akreditasyonlar ile ulusal ve uluslarası alanda tüm çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.

Kuruluşumuz özel sektör kuruluşları dışında resmi kuruluşların da doğrulama taleplerini karşılamakta ve kaliteli, dürüst, güvenilir ve hızlı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Uluslarası arenada ölçüm, test, analiz ve belgelendirme hizmetleri sunan kuruluşumuz, her zaman tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik ilke ve değerlerine bağlı kalmıştır. Faaliyetlerimizde bu ilke ve değerler çok önemli bir rol oynamaktadır ve bu doğrultuda her zaman müşterilerine yüksek kalite ve güvenlikte hizmet vermektedir.

Bunun en güzel kanıtı kuruluşumuzun sahip olduğu şu akreditasyonlardır:

 • Merkezi ABD’de bulunan UAF, United Accreditation Foundation isimli akreditasyon kuruluşundan,

  • ISO 17021 Yönetim sistemleri belgelendirme

  • ISO 17020 Muayene hizmetleri belgelendirme

 • Merkezi Avusturya’da bulunan ÖSAS, Österreich Spazial Akkreditierungs Service isimli akreditasyon kuruluşundan,

  • ISO 17021 Yönetim sistemleri belgelendirme

  • ISO 17020 Muayene hizmetleri belgelendirme

  • ISO/IEC 17025 Laboratuvar hizmetleri yeterliliği

  • ECOmark® Ekolojik ürün belgelendirme

 • Merkezi Malezya’da bulunan IHI Alliance, International Halal Integrity Alliance isimli akreditasyon kuruluşundan,

  • HELAL Belgelendirme

Kuruluşumuz Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş. tamamiyle yerli sermaye ile kurmuştur. Uzman ve eğitimli bir kadro ile işletmelerin çalışma standartlarına uygun gerçek ve uygulanabilir çözümler üretmekte ve işletmelerin faaliyetlerindeki başarı düzeyini yükseltmeyi hedeflemektedir.

Gerek yönetim sistemleri ve muayene hizmetlerinde, gerekse laboratuvar hizmetleri, ekolojik ürün belgelendirme ve helal belgelendirme çalışmalarında, ilgili süreçler çalışmalarımızın temelini oluşturur ve bir çok farklı ve gerekli uygulama aşamalarını ihtiva eder.

Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde objektif, nitelikli ve müşteri odaklı hizmet vermekteyi kendimize ilke edinmiş bulunmaktayız. Hazırlanan belgeler ve raporlar, sağladığı akreditasyonlar ile uluslarası bazda, tüm dünyada kabul görmektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.