Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
TURC Bureau Assesment INC.

Neden TURC?

Çeşitli sektörlerde ürünler, hizmetler ve sistemler için bir standart belirlemek adına; Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından güvenlik ve verimlilik standartları belirlemiştir. ISO bu standartları ile insanların hayatlarında kullandıkları çok sayıda ürün ve hizmetin kalitesi için kriterler oluşturmuştur. Bugüne kadar hava, su ve toprak kalitesinden, gaz ve radyasyon kabullerine ve daha birçok ürün grubuna kadar yaklaşık olarak 22 bin civarında standart belirlemiştir.

Belgelendirme kuruluşları, gerçekleştirdikleri muayene, ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında ISO standartlarını ve başka kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları benimseyerek, işletmelere kaliteli ürünler, uygun maliyet ve yeterli hizmeti garanti etmektedir. Standartlar, dünyanın her yerindeki işletmelerin daha verimli ve güvenilir ürünler üretmelerine yardımcı olmaktadır.

Kuruluşumuz Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş., bu gerçeklerden hareketle faaliyetlerinde, müşterilerinin faydasına olacak şekilde yanında olmaya devam etmektedir. "Neden TURC?" sorusunun cevabı şu şekilde özetlenebilir;

Kuruluşumuzca gerçekleştirilen belgelendirme çalışmaları sonucunda işletmeler,

  • Faaliyet süresince neye ihtiyaç olduğunu ve ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını bilerek hareket çalışmaktadır

  • Sektördeki diğer rakiplerine karşı güç kazanmakta, daha fazla üretim yapmakta ve daha fazla gelir elde etmektedir

  • Firma ve ürünlerin sahip olduğu kalitesinde artış gözlenmektedir

  • Müşteri memnuniyetini artmaktadır

  • Süreçleri anlamakta ve doğru iletişim kurmaktadır

  • Faaliyet süresince tutarlılık artmakta, yani işlemlerdeki çeşitlilik azalmakta ve müşterilere, daha tutarlı ürünler sunulmaktadır

  • İşletmede yer alan çalışanlar da motivasyon yükselmektedir

  • Doğru hedeflere, değerlere, süreçlere, yönetim şekline ve çalışanlara sahip olmak konusunda dikkat edilebilmektedir

  • Faaliyet süresince verimlilik artmakta, atıkları azalmakta ve işletme gelirleri yükselmektedir

  • Uluslararası kalite kriterlerine sahip olmakta ve marka değerini dünyanın her yerine duyurma fırsatı elde etmektedir

Günümüzde benimsenen endüstri kültürü ile birlikte sanayileşmenin artması nedeniyle ticari yaşamda ve sosyal yaşamda standartlaşma çalışmaları olmazsa olmaz konuma erişmiştir. Bir yandan standartların uygulanması yaygınlaşırken bir yandan da tüketici hakları ve çıkarları korunmak hedeflendmektedir. Piyasaya sürülen ürünlerin, tüketicinin can ve mal güvenliğine zarar vermemesi ve işletmelerin üretim çalışmaları sırasında doğal çevrenin korunmasına özen göstermesi bu standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler sayesinde olmuştur.

Kuruluşumuz Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş., üretilen bir ürün veya hizmetin standartlara uygun olup olmadığının bir belge ile ortaya konulması ve tüketicilere kanıtlanması çalışmalarını sosyal sorumluluk duygusu ile yapmaktadır.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.