Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
TURC Bureau Assesment INC.

Kalite Politikası

Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş., kurulduğu günden itibaren, bağımsızlık ve tarafsızlığı kendine ilke edinmiş, güçlü yönetici ve çalışan kadrosu ile gelişmiş teknolojik altyapısı ve uyguladığı uluslararası yöntemler sayesinde müşterilerine hizmet vermektedir.

Kuruluşumuzun bu kararlılığında ve başarısında, üst yönetim tarafınan belirlenen kalite politikası esasları ve tüm çalışanların belirlenen esaslar ışığında hizmet vermeleri etkili olmuştur. Kuruluşumuzda faaliyetler sırasında her aşamada üzerinde hassasiyetle durulan kalite politikası esasları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Çalışanların sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini sürekli arttırarak, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin etkinliğini daima yükseltmek

 • Üst yönetim desteği ile, alt yöneticilerin, çalışanların, uzmanların ve komite üyelerinin yeterliliğini daima güçlendirmek

 • Faaliyet konuları itibariyle sektördeki güncel gelişmeleri daima takip etmek ve kuruluş içinde herkesi olası değişiklik ve güncellemeler hususunda bilgilendirmek

 • Ölçme, test, analiz, değerlendirme, muayene ve belgelendirme hizmetlerini, sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirmek

 • İşletmelere ihtiyaçlarına uygun ve faaliyetlerine pozitif katkı sağlayacak hizmetler sunmak

 • Tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik konularından asla taviz vermemek

 • Taraflara her zaman eşit uzaklıkta durmak ve objektif olma konusunda herhangi bir şüphe oluşmasını engellemek

 • Çıkar çatışmalarının içinde olmamak ve herkese eşit, şeffaf ve dürüst hizmet vermek

 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen şikayet ve önerilere daima kulak vermek, yapılan her türlü eleştiri ve önerileri kuruluşun ileri taşınması adına fırsata çevirmek

 • Akreditasyon aldığı kuruluşlara karşı sorumlu davranmak ve ulusal ve uluslarası yasal düzenlemelere, standartlara ve kriterlere uygun davranmaktan kaçınmamak

 • Sektörde yer alan rakiplerini asla küçümsememek ve haksız rekabete yol açmamak

 • Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak, prensiplerden ve etik kurallarından asla ödün vermemek ve topluma, bireylere ve müşterilere fayda sağlayan bir kuruluş olmak

 • Doğal çevrenin korunması konusunda bilinçli olmak

Kuruluşumuz Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş., yukarıda açıklanan kalite politikalarına uymak ve bunu, verdiği hizmetlerin kalitesine yansıtmak amacı ile, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından şu standartlar çerçevesinde akredite olmuştur:

 • Belgelendirme hizmetleri için EN/ISO IEC 17021: 2015 Kalite sistem belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel kriterler standardı,

 • Muayene hizmetleri için EN ISO/IEC 17020: 2012 Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılması için genel kriterler standardı,

 • Laboratuvar hizmetleri için TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı, ve

 • Ürün belgelendirmesi hizmetleri için TS EN ISO/IEC 17065: 2012 Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardı

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.