Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
TURC Bureau Assesment INC.

Neden EUROLAB?

Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz EUROLAB, ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve kalibrasyon hizmetleri sunarak müşterilerine uygunluk değerlendirme konusunda çalışmalar yapan, ülkemizin sayılı laboratuvarlarından biridir. Kuruluşumuz, ürün ve hizmetlerin yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, belli kriterlere, yöntemlere ve müşteri talep ve beklentilerine uygunluğunu, bir takım test ve analiz sonuçlarına göre tespit etmekte ve belgelendirmektedir.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından geçekleştirilen ar-ge çalışmaları, bilimsel çalışmalar ve kalite kontrol çalışmaları, yalnızca test ve muayene işlemleri ile geçerlilik kazanacağından, laboratuvar çalışmalarının önemi, firmaların faaliyetlerin açısından tartışılmaz bir yere sahiptir.

Diğer tüm gelişmiş laboratuvarlarda olduğu gibi kuruluşumuz EUROLAB laboratuvarı da en son teknoloji ürünü makina, ekipman ve cihazlara sahiptir ve güçlü bir teknolojik altyapı ve deneyimli ve eğitimli çalışan kadrosu ile müşterilerine kaliteli, hızlı, doğru ve güvenilir raporlar sunmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB laboratuvarının sahip olduğu akreditasyonlar, gösterdiği faaliyet açısından en önemli husustur. Üyesi olduğu Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş.’nin sahip olduğu akreditasyonların yanı sıra EUROLAB, merkezi Amerika’da bulunan UAF, United Accreditation Foundation (Birleşik Akreditasyon Vakfı) isimli akreditasyon kuruluşundan ve merkezi Viyana’da bulunan ÖSAS, Österreich Spezial Akkreditierungs Service (Avusturya Özel Akreditasyon Servisi) isimli akreditasyon kuruluşundan, ISO/IEC 17025: 2017 Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı çerçevesinde akredite olmuştur.

Bu iki büyük akreditasyon bile, "Neden EUROLAB?" sorusunun cevabını yeterince açıklamaktadır. Yine de kuruluşumuz EUROLAB laboratuvarının sahip olduğu diğer artılar şu şekilde sıralanabilir:

  • EUROLAB, yüksek kalite standartlarına ulaşma konusunda son derece kararlı davranmaktadır.

  • EUROLAB’da çalışan kendi alanında uzman, deneyimli ve bilgi sahibi çalışanların görüş ve deneyimlerini paylaşmak, işletmelerin eksikliklerini görerek bu eksikikler çerçevesinde bilimsel ve teknik gelişmeler hakkında bilgi almaları ve faaliyetlerini geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır.

  • EUROLAB çalışanlarının daima hedeflerini daha yüksek kalite olarak belirlemeleri, laboratuvar hizmetlerinin güvenilirliğini ve kalitesini arttırmaktadır.

  • EUROLAB işletmelere, sahip oldukları ürün kalitesini daha da geliştirme, mevcut üretim hattında ki maliyetlerini düşürme, sektördeki diğer işletmelere karşı rekabet gücü kazanma ve güvenilirliklerini kanıtlama gibi bir çok katkı sağlamaktadır.

 Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.