Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
TURC Bureau Assesment INC.

Misyon - Vizyon

Turc Uygunluk Değerlendirme A.Ş. olarak, müşterilerimize güven sağlayan bir belgelendirme kuruluşu olmayı ve bunun için tarafsız ve bağımsız faaliyet sürdürmeyi hedef almaktayız. Kuruluşumuz aynı zamanda aktif olarak faaliyetlerde bulunan yönetim gücünü de arkasına alarak, çalışanların, uzmanların ve komite üyelerinin nicelik ve nitelik olarak yeterli olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu prensipler doğrultusunda çalışanların bilgi ve deneyimlerini arttırmaya destek olmak hedefimizdir.

Kuruluşumuza ait üst yönetim kadrosu tarafından belirlenen politika hedefleri doğrutusunda misyon ve vizyonunumuz şu şekilde belirlemiştir:

Misyonumuz:

 • İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan ve üretim faaliyetlerinde pozitif katkı sağlayan test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermek

 • Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız kalmak

 • Çıkar çatışmalarına girmemek ve bu yönde oluşabilecek tüm kaygıları doğru bir şekilde yönetmek

 • Süreçlerin tüm kademelerinde tarafsız davranmak ve bu konuda müşterilerine güven vermek

 • Çalışmalar esnasında kullanılan ve elde edilen tüm bilgi ve belgeleri sır niteliğinde tutmak, bunların ilgisiz kişilerin eline geçmemesini sağlamak ve sadece yasal düzenlemeler çerçevesinde paylaşım yapmak

 • Daima müşterilerin yanında olmak ve onların beklentilerine karşı duyarlı kalmak

 • Müşteri şikayet ve önerilerine efektif çözümler bulmak

 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

 • İnsanların sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunması konularında her zaman duyarlı davranmak

 • Ulusal ve yabancı yasal düzenlemelere, standartlara ve akreditasyon koşullarına uygun olarak hizmet faaliyetlerini sürdürmek

Vizyonumuz:

 • Sahip olduğu bilgi, uzmanlık ve tecrübeleri müşteriler ile paylaşmak ve gelecekte de aynı müşterilere desteği sürdürmek

 • Çağın gerektirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve yenilikleri müşteriler ile paylaşarak onların ihtiyaç ve beklentilerine gerektiği gibi, zamanında cevap vermek

 • Maddi çıkarlar uğruna etik değerlerden taviz vermemek

 • Aynı sektörde bulunan diğer değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları arasından ilk tercih edilen olmak

 • Daima saygın ve gelişerek büyüyen bir kuruluş olarak sektörde söz sahibi olmak

 • Kalite, güvenilirlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda çalışarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda üzerine düşeni yapmak

 • İş dünyasında ve ülke ekonomisinde fark yaratmak

 • Sosyal sorumluluk konularına karşı duyarlı olmak

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.